member photo

Profesor Mieczysław Stanisław Ryba

14 stycznia 1969 roku

Ukończył w 1994 studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pisząc pracę u Ryszarda Bendera pt. Myśl społeczno-polityczna Stanisława Grabskiego w okresie międzywojennym. W czasie studiów był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum”. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora, następnie w 2008 r. habilitację. Objął stanowisko kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. Instytutu Historii KUL, pracuje też jako wykładowca w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest publicystą m.in. Radia Maryja i Telewizji Trwam (audycja Myśląc Ojczyzna), „Naszego Dziennika” i „Myśli.pl”.

Współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej, od 2005 r. pełni funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Społecznych KIK”. W latach 2002–2006 zasiadał z listy komitetu „Prawo i Rodzina” w lubelskiej radzie miejskiej. W 2007 r. z ramienia Ligi Polskich Rodzin został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2010 r. ponownie uzyskał mandat radnego Lublina. W 2011 r. objął funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, w 2014 r. utrzymał mandat radnego na kolejną kadencję. W wyborach samorządowych w 2018 r. został kandydatem z listy PiS do sejmiku lubelskiego, uzyskując w głosowaniu mandat radnego województwa VI kadencji[8]. Wybrano go następnie na wiceprzewodniczącego sejmiku.

Autor wielu publikacji m.in.:Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym(1999), Magistra vitae. Rozważania historyczne (2004), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956 (2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914–1918(2007), Odkłamać wczoraj i dziś(2014).

Od 2016 r. członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.