Kontakt

Skrzynka pocztowa: kontakt@idmn.pl
Telefon ogólny: 22 419 22 80
Kontakt dla mediów: media@idmn.pl
Inspektor Ochrony Danych w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Monika Sławuta.

Do Inspektora Ochrony Danych można kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut.

Możliwy kontakt:
Listowny: ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa
Pocztą elektroniczną: iodo@idmn.pl