Instytut Dziedzictwa
Myśli Narodowej

im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Dowiedz się czym zajmuje się Instytut i jakie są jego cele
Instytut Dziedzictwa
i Myśli Narodowej

im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Padarewskiego

„Nie zginie Polska, nie zginie!
Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas
i dla całej ludzkości”

Ignacy Jan Paderewski
sentence sentence quote image

„Jestem Polakiem – więc całą rozległą
stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami,
dążeniami i aspiracjami”

Roman Dmowski
sentence sentence quote image

Wydarzenia

Wydarzenia

Kalendarium

Fundusz Patriotyczny

Wolność po Polsku

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Poprzez swoje działania Fundusz wspiera będzie promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.