Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Wydawnictwa Soli Deo ukazał się XXIII tom „Dzieł zebranych” kard. Stefana Wyszyńskiego. W publikacji znalazło się 61 tekstów autoryzowanych kazań i przemówień Prymasa Tysiąclecia z pierwszej połowy roku 1969.

Tom XXIII zawiera także dwa komunikaty Episkopatu Polski, przemówienie kardynała Wyszyńskiego do mężczyzn wygłoszone podczas ich pielgrzymki do Niepokalanowa oraz tekst kardynała Karola Wojtyły napisany na 20-lecie ingresu prymasa do Gniezna. Do publikacji dołączono także teksty uzupełniające – 6 konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych w roku 1966 do członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Teksty zawarte w tomie – poza nielicznymi wyjątkami – to materiały autoryzowane. Większość z nich stanowią przemówienia i homilie spisane z taśmy magnetofonowej. Opracowane redakcyjnie maszynopisy kard. Wyszyński czytał, nanosił poprawki, a następnie opatrywał adnotacjami.

W tomie XXIII dzieł zebranych znajdujemy teksty związane bezpośrednio z kalendarzem liturgicznym, prymasowską aktywnością Wyszyńskiego, życiem Kościoła w Polsce i na świecie. Jednym z tematów, który powracał w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, była duchowa jedność i wsparcie okazywane papieżowi Pawłowi VI, szczególnie po publikacji encykliki „Humanum vitae”.

– Jest to odważny głos nie tylko w obronie życia nienarodzonych, ale także w obronie godności człowieka. Głosi humanizm życia rodzinnego, humanizm w dziedzinie biologii i socjologii małżeństwa oraz humanizację problematyki demograficznej – mówił prymas Wyszyński, solidaryzując się z namiestnikiem stolicy Piotrowej.