Rada programowa

Przewodniczący

mebmer-photo

Profesor Stanisław Mieczysław Gebhardt

28 lipca 1928 roku
W latach 1941 – 1943 należał do Szarych szeregów, następnie od 1943 do AK w stopniu plutonowy podchorąży. W latach 1944 – 1945 więzień Gestapo w Krakowie (Montelupich), oraz obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mathausen. Po wojnie, w 1946 r. uzyskał w Krakowie tzw. „małą maturę” po nauce prywatnej w czasie okupacji ...

Członkowie

mebmer-photo

Marek Jurek

28 czerwca 1960
Stały publicysta katolickich tygodników „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Idziemy”. Jest autorem książki Reakcja jest objawem życia, będącej zbiorem jego felietonów z lat 1999–2000. Nawiązał współpracę z pismem „Christianitas”, publikując w nim swoje artykuły na tematy światopoglądowe i polityczne. Otrzymał takż...
mebmer-photo

Profesor Zbigniew Krysiak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w SGH w Warszawie. Autor ponad 130 publikacji oraz ok. 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Profesor wizytującym na uczelniach w USA i Indiach. Członek Komisji habilitacyjnych i recenzent w ...
mebmer-photo

Profesor Krzysztof Kawalec

Historyk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Historycznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.Od 2016 r. dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na wrocławskim uniwersytecie w 1980 roku członek tego zwią...
mebmer-photo

Profesor Marian Marek Drozdowski

1 lutego 1932 roku
W czasie wojny uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzesku-Słotwinie oraz na tajne komplety. Po wojnie ukończył w 1948 r. gimnazjum im. T. Kościuszki w Łasku oraz Liceum Handlowe w Pabianicach w roku 1950. Od 1950 studiował na Wydziale Transportu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, następnie ...
mebmer-photo

Michał Drozdek

Socjolog zarządzania, filozof społeczny, publicysta, działacz społeczny, chrześcijański demokrata. Prezes Fundacji SPES, wcześniej m.in. doradca premiera Jana Olszewskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka, badacz w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, sekretarz ...
mebmer-photo

Doktor Ewa K. Czaczkowska

25 listopada 1961
Historyk, dziennikarka, pisarka. Absolwentka historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1985 roku (magisterium z zakresu mediewistyki, II nagroda w konkursie im. prof. Herbsta) oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (1988) – podyplomowe Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (na UMKW w Toruniu) w 2013 roku. ...
mebmer-photo

Doktor inżynier Aleksander Maciej Jabłoński

2 stycznia 1948 roku
Absolwent I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego (1965) i Politechniki Krakowskiej (mgr inż. bud. ląd. w 1970). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był czynny w Duszpasterstwie Akademickim ,,Beczka” oo. dominikanów i w kołach chrześcijańsko-narodowych w Krakowie. Od 1980 roku na emigracji w Ameryce Północnej. ...
mebmer-photo

Doktor Wojciech Kozłowski

Historyk, od 2019 r. dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. W 2005 r. uzyskał magisterium z historii, Instytut Historyczny UW, w 2008 r. magisterium z historii (z wyróżnieniem), Dep. of Medieval Studies, Central European University (Węgry), w 2014 r. doktorat z historii magna cum laude,  również w ...
mebmer-photo

Doktor Jolanta Niklewska

W 1972 r. ukończyła studia historyczne i doktoryzowała się w 1983 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczennica  profesorów Henryka Samsonowicza i Jerzego Holzera. Podjęła pracę w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy (dziś Muzeum Warszawy), następnie w Muzeum Niepodległości, z którymi to placó...
mebmer-photo

Profesor Mieczysław Stanisław Ryba

14 stycznia 1969 roku
Ukończył w 1994 studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pisząc pracę u Ryszarda Bendera pt. Myśl społeczno-polityczna Stanisława Grabskiego w okresie międzywojennym. W czasie studiów był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum”. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora, następnie w 2008 r. habilitację. ...
mebmer-photo

Profesor Janusz Odziemkowski

18 września 1950 roku
W 1974 r. ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Historia. W 1983 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską pt. Wieś w przygotowaniach kraju na wypadek wojny i w kampanii wrześniowej. W 1998 r. na Akademii Teologii Katolickiej uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Polskie ...
mebmer-photo

Doktor habilitowany Wojciech Turek

22 lutego 1963 roku
Historyk i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1987), w 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o rozprawę pt. „Biografia polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego (1910-1994)”, a następnie w 2016 r. habilitację na Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu o pracę pt. „Obóz narodowy w Gdyni w ...
mebmer-photo

Ksiądz doktor habilitowany Robert Skrzypczak

25 sierpnia 1964
Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu psychologii klinicznej. Po skończonych praktykach profesjonalnych rozpoczął pracę na Oddziale Leczenia Nerwic II Kliniki Psychiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu. Odbył studia teologiczne magisterskie i licencjackie w Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego ...