Rada programowa

Przewodniczący

mebmer-photo

Profesor Stanisław Mieczysław Gebhardt

28 lipca 1928 roku
W latach 1941 – 1943 należał do Szarych szeregów, następnie od 1943 do AK w stopniu plutonowy podchorąży. W latach 1944 – 1945 więzień Gestapo w Krakowie (Montelupich), oraz obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mathausen. Po wojnie, w 1946 r. uzyskał w Krakowie tzw. „małą maturę” po nauce prywatnej w czasie okupacji ...

Członkowie

mebmer-photo

Profesor Zbigniew Krysiak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w SGH w Warszawie. Autor ponad 130 publikacji oraz ok. 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Profesor wizytującym na uczelniach w USA i Indiach. Członek Komisji habilitacyjnych i recenzent w ...
mebmer-photo

Profesor Marian Marek Drozdowski

1 lutego 1932 roku
W czasie wojny uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzesku-Słotwinie oraz na tajne komplety. Po wojnie ukończył w 1948 r. gimnazjum im. T. Kościuszki w Łasku oraz Liceum Handlowe w Pabianicach w roku 1950. Od 1950 studiował na Wydziale Transportu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, następnie ...
mebmer-photo

Marian Barański

29 sierpnia 1936 roku
Prawnik, propagator idei narodowej oraz obrony życia poczętego, represjonowany działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej. Konspiracyjną działalność polityczną rozpoczął w latach pięćdziesiątych XX wieku. Organizator studenckiego ruchu samokształceniowego. Prezes i założyciel pierwszej po wojnie organizacji narodowej, Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego, zarejestrowanego 17 stycznia 1989 roku. Zaangaż...
mebmer-photo

Doktor Ewa K. Czaczkowska

25 listopada 1961
Historyk, dziennikarka, pisarka. Absolwentka historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1985 roku (magisterium z zakresu mediewistyki, II nagroda w konkursie im. prof. Herbsta) oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (1988) – podyplomowe Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (na UMKW w Toruniu) w 2013 roku. ...
mebmer-photo

Doktor Wojciech Kozłowski

Historyk, od 2019 r. dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. W 2005 r. uzyskał magisterium z historii, Instytut Historyczny UW, w 2008 r. magisterium z historii (z wyróżnieniem), Dep. of Medieval Studies, Central European University (Węgry), w 2014 r. doktorat z historii magna cum laude,  również w ...
mebmer-photo

Profesor Mieczysław Stanisław Ryba

14 stycznia 1969 roku
Ukończył w 1994 studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pisząc pracę u Ryszarda Bendera pt. Myśl społeczno-polityczna Stanisława Grabskiego w okresie międzywojennym. W czasie studiów był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum”. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora, następnie w 2008 r. habilitację. ...
mebmer-photo

Profesor Janusz Odziemkowski

18 września 1950 roku
W 1974 r. ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Historia. W 1983 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską pt. Wieś w przygotowaniach kraju na wypadek wojny i w kampanii wrześniowej. W 1998 r. na Akademii Teologii Katolickiej uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Polskie ...
mebmer-photo

Ksiądz doktor habilitowany Robert Skrzypczak

25 sierpnia 1964
Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu psychologii klinicznej. Po skończonych praktykach profesjonalnych rozpoczął pracę na Oddziale Leczenia Nerwic II Kliniki Psychiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu. Odbył studia teologiczne magisterskie i licencjackie w Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego ...
mebmer-photo

Profesor Marek Jan Chodakiewicz

15 lipca 1962
Historyk, badacz stosunków polsko-żydowskich, problematyki Zagłady, myśli konserwatywnej oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku, profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Autor wielu publikacji w języku angielskim i polskim. Laureat stypendiów, nagród i odznaczeń. Publicysta i komentator ...