member photo

Doktor inżynier Aleksander Maciej Jabłoński

2 stycznia 1948 roku

Absolwent I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego (1965) i Politechniki Krakowskiej (mgr inż. bud. ląd. w 1970). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był czynny w Duszpasterstwie Akademickim ,,Beczka” oo. dominikanów i w kołach chrześcijańsko-narodowych w Krakowie.

Od 1980 roku na emigracji w Ameryce Północnej. W 1982 ukończył studia magisterskie w University of Illinois at Chicago (M.S., Mechanics and Materials Engineering), a w 1988 studia doktoranckie w Carleton University w Ottawie (Ph.D., Structural Dynamics).

Pracował jako inżynier w Polsce, Finlandii, Norwegii, Niemczech i w USA. Od 1988 pracuje na stanowiskach badawczych w National Research Coucil of Canada (NRC), Defence R&D Canada (DRDC) i Canadian Space Agency (CSA).  Członek Space Plan Task Force, która opracowała III Long-Term Space Plan dla Kanady (1999 – 2009). Od 2009 pracuje w David Florida Laboratory (DFL), CSA.

Jest autorem i współautorem ponad 50 zrealizowanych projektów konstrukcji inżynierskich i ponad 120 publikacji w dziedzinie mechaniki, dynamiki i technologii kosmicznych. Obecnie jest Adjunct Research Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Carleton University w Ottawie. Był członkiem zespołów misji kosmicznych, promotorem prac magisterskich, recenzentem prac doktorskich i artykułów dla czasopism naukowych w Kanadzie i w USA, oraz projektów dla Canadian Space Agency i Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC).

Laureat nagród inżynierskich i naukowych w Polsce, USA i w Kanadzie. Od 1984 roku posiada licencję Professional Engineer w Ontario (PEO). Członek organizacji naukowo-technicznych i rad wydawniczych czasopism technicznych i naukowych w Kanadzie i w USA.

Od 2014 roku Członek założyciel  i prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie (Oskar Halecki Institute in Canada), od 1984 członek i wice-prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Prezes Oddziału Ottawskiego w latach 1991– 2014. Członek organizacji polonijnych i polskich (m.in. Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, prezes Ruebenbauer Foundation (2012-), członek założyciel Polskiej Jedności Narodowej (2008-) i Rady Programowo-Technicznej TVinterPolonia.com (2008-). Jest autorem esejów historycznych,  artykułów publicystycznych i biogramów m.in. w Na poważnie, wSieci Historii.