117. rocznica odebrania przez Henryka Sienkiewicza Literackiej Nagrody Nobla

10 grudnia 2022

117 lat temu, 10 grudnia 1905 roku, Henryk Sienkiewicz odebrał w Sztokholmie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Akademia Szwedzka przyznała mu ją w uznaniu całokształtu twórczości.

Sienkiewicz został drugim Polakiem uhonorowanym w ten prestiżowy sposób, a pierwszym nagrodzonym w dziedzinie literatury. Odbierając nagrodę, pisarz nie omieszkał wykorzystać okazji do szerokiej promocji sprawy polskiej w świecie, a w trakcie przemówienia kilkukrotnie akcentował swoją polskość.

Chociaż Nagroda została przyznana za „całokształt”, nie można nie wspomnieć o ogromnej roli w promocji Sienkiewicza odegranej przez „Quo Vadis”. W tym czasie powieść była rozchwytywana w Europie i za Oceanem, i przyczyniła się tym do jeszcze większego uznania nazwiska Polaka wśród poważanych przez noblowskie jury autorytetów.

Autor: Redakcja IDMN