member photo

Profesor Marek Jan Chodakiewicz

15 lipca 1962

Historyk, badacz stosunków polsko-żydowskich, problematyki Zagłady, myśli konserwatywnej oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku, profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Autor wielu publikacji w języku angielskim i polskim. Laureat stypendiów, nagród i odznaczeń. Publicysta i komentator ważnych wydarzeń publicznych dotyczących polityki historycznej.

Prof. Marek Jan Chodakiewicz urodził się w Warszawie w 1962 r. Ukończył studia na Columbia University. Tam też w 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Accommodation and Resistance: A Polish County Krasnik during the Second World War and its Aftermath, 1939-1947.
W latach 2001-2003 pełnił funkcję adiunkta (assistant professor of history) na University of Virginia w Charlottesville. Był także profesorem wizytującym na Loyola Marymount University. Od 2003 r. jest związany z waszyngtońskim The Institute of World Politics, gdzie od 2008 r. pełni funkcję kierownika Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki (The Kosciuszko Chair of Polish Studies).

W 2005 r. prof. Marek Jan Chodakiewicz został powołany przez prezydenta George’a W. Busha do amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu (United States Holocaust Memorial Council). W latach 2018-2022 był członkiem Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jest autorem wielu cenionych i uznanych publikacji. Najważniejsze z nich wydane w języku polskim to m.in.:
• Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom (1994, 1999, 2004),
• Żydzi i Polacy 1918-1955: Współistnienie. Zagłada. Komunizm (2000, 20118),
• Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947 (2008),
• Między Wisłą a Potomakiem (2012),
• Mord w Jedwabnem 10 lipca 1941: prolog, przebieg, pokłosie (2012),
• O prawicy i lewicy (2013),
• Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy (2015),
• Myśli wolnego Polaka (2016),
• O cywilizacji śmierci. Jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości (2019),
• Światy islamu (2023),
• Międzymorze (2023).

Publikacje prof. Chodakiewicza wydane w języku angielskim to m.in.:
• Spanish Carlism and Polish Nationalism: The Borderlands of Europe in the 19th and 20th Centuries (2003; współredaktor: John Radziłowski),
• After the Holocaust: Polish-Jewish Relations in the Wake of World War II (2003),
• Poland’s Transformation: a Work in Progress (2003, współredaktorzy: John Radziłowski, Dariusz Tołczyk),
• Accommodation, collaboration, and resistance in Poland, 1939-1947: a theory of choices and the methodology of a case study (2003),
• Between Nazis and Soviets: Occupation Politics in Poland, 1939-1947 (2004),
• The Massacre in Jedwabne, July 10, 1941: Before, During, After (2005),
• Golden Harvest or Hearts of Gold? Studies on the Fate of Wartime Poles and Jews (2012, współredaktorzy: Wojciech Muszyński, Paweł Styrna),
• Intermarium: the land between the Black and Baltic Seas (2012).

W przeszłości prof. Marek Jan Chdakiewicz był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją działalność naukową i publicystyczną. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2007), a także m.in.
• Stypendium „Richard Hofstadter Fellowship” (1989–1994),
• Grant Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (2001),
• Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza (2003),
• Grant „The Earhart Foundation Fellowship” (2004),
• Grant „Smith Richardson Fellowship” (2009-2010).

Prof. Marek Jan Chodakiewicz jest członkiem stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie.

17 sierpnia 2023 r. został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na kadencję 2023-2026.

 

Fot. The Institute of World Politics