book cover

„Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016”

Karol Leszczyński

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się publikacja „Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016”.

Licząca prawie 400 stron publikacja autorstwa Karola Leszczyńskiego jest próbą przybliżenia fenomenu emigracyjnego harcerstwa i wkładem do szerszych badań nad Polakami i osobami pochodzenia polskiego, którzy działają na całym świecie w różnych organizacjach o polskiej tożsamości.

W monografii Leszczyński szkicuje charakterystykę społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii, by na tym tle zaprezentować działania emigracyjnego harcerstwa – najważniejsze wydarzenia, problemy organizacji, stosunek do Polski i państwa polskiego, innych organizacji diaspory polskiej na Wyspach Brytyjskich oraz społeczeństwa brytyjskiego. Analizując 70 lat działalności ZHP w Zjednoczonym Królestwie, opisuje jego ewolucję i wskazuje, że harcerstwo skupiało przedstawicieli różnych fal emigracji.

– [Rozprawa – przyp. IDMN] jest dziełem ważnym, oryginalnym, wnoszącym wiele do poznania zarówno dziejów emigracji Polaków, jak i losów harcerstwa na obczyźnie. Od strony naukowej wyróżnia się pogłębioną analizą genezy, rozwoju, roli, mentalności i świadomości narodowej ruchu harcerskiego w różnych krajach Europy i świata, ukazaną w perspektywie historycznej i socjologicznej. Przez to wprowadza do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń – wskazuje prof. Marek Wierzbicki w recenzji publikacji.