Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton ukazały się wyjątkowe wspomnienia Stanisława Michnowskiego ps. Marian.

Stanisław Michnowski urodził się 10 listopada 1918 r., w przeddzień odzyskania niepodległości przez Polskę, w Młodzawach. We wrześniu 1939 r. walczył jako ochotnik pod Kamionką Strumiłową i w lasach pod Rawą Ruską. Już w październiku tego roku zaangażował się w działalność podziemnej organizacji „Orzeł Biały”. W 1941 w. został członkiem organizacji wojskowej „Polska Niepodległa”. Ukończył szkołę podchorążych AK w Obwodzie „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej, po czym przydzielono go do oddziału Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Wskutek niemieckich represji na ludności Skarżyska-Kamiennej wyjechał do Warszawy. W stolicy ukrywał się pod nazwiskiem Kazimierz Zawadzki. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w VII Obwodzie „Obroża” Warszawskiego Okręgu AK, w rejonie Lasów Sękocińskich. Po zakończeniu II wojny światowej wznowił studia. W 1950 r. ze względu na odmowę wstąpienia do PZPR został zwolniony z pracy na uczelni. W 1972 r. obronił doktorat. Kierował Pracownią Elektryczności Atmosfery w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych.

W książce tej uderza wielki patriotyzm, patriotyzm lokalny, związany z małą ojczyzną. Te właśnie, tak plastycznie odtworzone szczegóły życia codziennego w Skarżysku-Kamiennej w okresie II Rzeczpospolitej, duma z budowania własną pracą dobra wspólnego, w budynkach, instytucjach, stowarzyszeniach, a wszystko jakby przepojone myślą o ojczyźnie większej – Rzeczpospolitej – to dla mnie szczególnie ważna część Pana pracy.

Z przedmowy prof. Andrzeja Nowaka, Uniwersytet Jagielloński

Książka trafi do sprzedaży pod koniec stycznia br.