book cover

„Listy na czas przełomu” pod redakcją P. Skibińskiego i R. Kowalczyka

Paweł Skibiński Rafał Kowalczyk

Wydawnictwo WAM we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II wydało „Listy na czas przełomu”, czyli korespondencję Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wkład w tę publikację mieli także pracownicy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – redakcji naukowej dokonał dr hab. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN wraz z Rafałem Kowalczykiem, pracownikiem działu naukowego.

Nieznana dotąd korespondencja

– Publikacja ukazała się dzięki uprzejmości Episkopatu Polski i prezentuje nieznane dotąd listy, które wymieniał Prymas Tysiąclecia z Papieżem Polakiem. Są to pierwszorzędne źródła historyczne do poznania epoki. W treści listów odnajdujemy osobiste relacje pomiędzy zaprzyjaźnionymi hierarchami, opis losów kościoła nie tyko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi dr hab. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN i redaktor naukowy publikacji.

Listy dwóch wybitnych Polaków są wyrazem ich wzajemnej więzi oraz głębokiego zatroskania o sytuację Kościoła i Polski. Korespondencja pełna jest opisów bieżącej sytuacji wewnątrz wspólnoty kościoła oraz rzeczywistości społeczno-politycznej, ale także nie brakuje w niej propozycji rozwiązań występujących problemów.

– Książka prezentuje korespondencję dwóch postaci, które niewątpliwie należą do grona najważniejszych w powojennej historii Polski. Omawiają w niej współczesne dla nich sprawy społeczne i polityczne Polski, które w tym właśnie okresie, na przełomie lat 70-tych i 80-tych, przestawały być sprawami lokalnymi, a nabierały znaczenia historycznego, ogólnoświatowego – mówi Rafał Kowalczyk, redaktor naukowy publikacji.

Słowa, które zmieniają świat

– Obala funkcjonującej od lat w publicznej świadomości przekonanie, że były to dwie zupełnie różne osobowości o odmiennej wrażliwości i spojrzeniu na Kościół. Powyższa korespondencja potwierdza nie tylko ich zgodne, niemal identyczne rozumienie i postrzeganie rzeczywistości, ale i dowodzi, że potrafili zbudować i wdrożyć w życie spójną wizję Kościoła mimo osobistych odmienności i unikalnych cech, a nawet wykorzystując je dla dobra ogółu – napisał we wstępie do książki abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.

Publikację można nabyć m.in. w sklepie Centrum Myśli Jana Pawła II.

Dzięki uprzejmości Centrum Myśli Jana Pawła II, współwydawcy książki, poniżej prezentujemy list Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 8 stycznia 1981 r., w którym to hierarcha opisuje Janowi Pawłowi II bieżącą sytuację w Polsce, kreśląc przy tym własną ocenę tych wydarzeń.