book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921). Tom II”

red. prof. Marian Marek Drozdowski

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się II tom „Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921)”. Redaktorem publikacji jest prof. Marian Marek Drozdowski, historyk, autor wielu prac z zakresu historii Polski, członek Rady Programowej IDMN.

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921). Tom II” zawiera wybór dokumentów, artykułów prasowych oraz m.in. odezwy partii politycznych, wybrane teksty przemówień polityków (m.in. Wojciecha Trąmpczyńskiego, ks. Kazimierza Lutosławskiego, Stanisława Głąbińskiego), listy biskupów do armii i narodu, fragmenty wspomnień oraz ich omówienia. Przedstawiane źródła są zapisem działalności ruchów politycznych, społecznych, młodzieżowych, ludności cywilnej, a także Kościoła katolickiego i organizacji religijnych innych wyznań w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

Jedna z części wyboru źródeł, dotycząca Ruchu Narodowego, opatrzona została wstępem i opracowana przez prof. Jana Żaryna, dyrektora IDMN. Zwrócono w niej szczególną uwagę na podmiotowy charakter, jaki zyskała Polska w polityce międzynarodowej w obliczu wydarzeń 1919-1921. Przedstawiona została perspektywa i postawa obozu narodowego wobec wojny polsko-bolszewickiej i pokoju ryskiego, których zrozumienie jest niezbędne do właściwego zinterpretowania przedstawianych dokumentów. Podobną funkcję wprowadzającą do zagadnienia spełniają także wstępy do innych części publikacji.

Pozycja ta jest bowiem skierowana przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów-wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i sokolich, duszpasterzy pracujących z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii.

Książka trafiła już do sprzedaży. Można ją nabyć na stronie Wydawnictwa Neriton.