„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego” oraz „Słownik polskiego katolicyzmu społecznego” otrzymały Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2021 w kategorii historia. Nagroda została przyznana w ramach XXVI Targów Wydawców Katolickich, odbywających się w dniach 23–26 września 2021 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda FENIKS

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS jest przyznawana od 1999 r. za promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

Tegoroczne nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach: literacka, nauki kościelne, Kościół wobec współczesności, eseistyka, historia, historia – „Niepodległa”, edytorstwo, edytorstwo – album, duchowość, świadectwo, książka dla dzieci, książka dla młodzieży, książka autora zagranicznego, tłumacz, seria wydawnicza (dzieła zebrane), publicystyka religijna, multimedia, muzyka chrześcijańska – klasyczna, muzyka chrześcijańska – współczesna.

Do każdej kategorii zgłaszane były publikacje, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.

FENIKS 2021 w kategorii historia dla IDMN

W kategorii historia nagrodę FENIKS 2021 otrzymały pierwsze tomy słowników biograficznych IDMN: „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego” pod red. dr. Krzysztofa Kawęckiego oraz „Słownik polskiego katolicyzmu społecznego” pod red. dr. hab. Rafała Łatki.

– Jest to ogromny zaszczyt zarówno dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, jak i dla redaktora oraz autorów tomu. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że Stowarzyszenie Wydawców Katolickich doceniło przybliżenie ważnych postaci polskiego katolicyzmu społecznego z XIX i XX w. – mówi dr hab. Rafał Łatka, redaktor „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego”.

– Przyjęliśmy z wielką satysfakcją fakt uhonorowania udziału Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w przywracanie pamięci o często zapomnianych, lecz wybitnych postaciach obozu narodowo-katolickiego. To wyróżnienie w pierwszej kolejności jest uznaniem dla autorów poszczególnych biogramów – podkreśla dr Krzysztof Kawęcki, redaktor „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego”.

Zobacz spot promujący słowniki.

XXVI Targi Wydawców Katolickich

Ogłoszenie nagrody odbyło się w ramach XXVI Targów Wydawców Katolickich, które odbywają się w dniach 23–26 września 2021 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodzone słowniki oraz pozostałe publikacje IDMN można nabyć podczas Targów przy stoisku nr 29.

Serdecznie zapraszamy!