book cover

Ukazał się drugi tom „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” pod redakcją dr. Krzysztofa Kawęckiego

Krzysztof Kawęcki

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się drugi tom Słownika biograficznego polskiego
obozu narodowego pod redakcją dr. Krzysztofa Kawęckiego. Składa się on sześćdziesięciu
pięciu biogramów postaci kluczowych dla dziejów ruchu narodowego w Polsce.

Seria słowników biograficznych, którą wydaje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia
długiej perspektywie historię ruchu narodowo-demokratycznego. Poprzez sylwetki działaczy, ich
losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ogromnie ważną rolę w rozwoju
myśli i etosu patriotycznego i wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa
polskiego.

„Bohaterami słownika są osoby zmarłe, wyjątkowe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, różnych
wyznań, różnych zawodów i talentów, reprezentujące dorobek tego ruchu. Nie są to zatem jedynie
politycy, ale także artyści, pisarze, ekonomiści czy filozofowie”.
(Prof. dr hab. Jan Żaryn)

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja
wyjątkowa. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje się naukowe kompendium
wiedzy zawierające biogramy osób związanych z najliczniejszym nurtem politycznym II Rzeczpospolitej.
W słowniku przedstawione zostały sylwetki działaczy obozu narodowego od jego powstania
do schyłku XX wieku. To historie ludzi niezwykłych, którzy w zamyśle wrogów Polski mieli
zostać wyrzuceni z narodowej pamięci i pozbawieni należnej im sprawiedliwości. A przecież zasługują
na miejsce w naszej świadomości historycznej, w edukacji, w przestrzeni publicznej jako patroni
szkół, ulic czy placów”.
(Dr Krzysztof Kawęcki)