[Aktualizacja] Wyniki naboru w programie Fundusz Patriotyczny – edycja „Niepodległość po polsku”[Aktualizacja] Wyniki naboru w programie Fundusz Patriotyczny – edycja „Niepodległość po polsku”

7 lutego 2022 obrazek_wyróżniający

Na podstawie decyzji Dyrektora IDMN dokonano korekt w wysokości dofinansowania środków dla poszczególnych beneficjentów. W rezultacie zostały rozdysponowane nadwyżki, które pozostały nie rozdzielone w trakcie posiedzeń Panelu Ekspertów.

Priorytet I

PI-Jednostki-samorzadowe-z-dofinansowaniem Pobierz

PI-Jednostki-pozasamorzadowe-z-dofinansowaniem Pobierz

Priorytet II

PII-Jednostki-samorzadowe-z-dofinansowaniem Pobierz

PII-Podmioty-pozasamorzadowe-z-dofinansowaniem Pobierz

Autor: Redakcja IDMN