Apel w sprawie próby likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie

10 grudnia 2021 obrazek_wyróżniający

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego powstał po to, by chronić w pamięci zbiorowej Polaków dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, których przedstawiciele pozytywnie wpisali się w nasze dzieje XIX i XX wieku.

Jedną z tych postaci jest Roman Dmowski (1864-1939), członek Ligi Polskiej, organizator pierwszej po upadku Powstania Styczniowego manifestacji patriotycznej w Warszawie 3 maja 1891 r., twórca Ligi Narodowej, tajnej struktury trójzaborowej, wszechpolskiej i wszechstanowej, składającej się w początku XX wieku z blisko 700 osób, stanowiących elitę narodu polskiego, współtwórca i główny organizator polityki polskiej w latach Wielkiej Wojny (1914-1918), jako prezes Komitetu Narodowego Polskiego, którego działalność doprowadziła do powstania Polski Odrodzonej i zwycięstwa II Rzeczypospolitej w I wojnie światowej, delegat państwa polskiego podczas konferencji wersalskiej, który złożył swój podpis w imieniu Polski pod traktatem ustanawiającym porządek świata powojennego, wychowawca młodzieży narodowej, który dla dobra Polski i Polaków poświęcił całe swoje życie, nie dbając o zaszczyty i materialny zysk. I właśnie temu zasłużonemu Polakowi władze samorządowe miasta Warszawy chcą odebrać imię ronda znajdującego się w samym centrum stolicy.

Uważam, że próba likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie, to de facto próba likwidacji pamięci o jednym z Ojców niepodległości. Odwołujemy się dziś, jako Naród, do całego wachlarza twórców II Rzeczypospolitej – do pokolenia „niepokornych” – widząc w nich niezłomnych dziedziców naszej całej historii. Byli wśród nich i narodowcy i piłsudczycy, byli ludowcy i socjaliści niepodległościowi, chadecy i konserwatyści, byli świeccy i duchowni, żołnierze i ich oficerowie oraz dowódcy. Próba likwidacji pozytywnej pamięci o jednym z najwybitniejszych z nich, to pośrednio atak na wszystkich pozostałych. Tak też zrozumiały decyzję większości radnych środowiska piłsudczykowskie, które już 1 XII b.r. – gdy tylko pojawiło się niebezpieczeństwo zamiany patrona ronda Dmowskiego w Warszawie – skierowały do nas list solidaryzując się z dziedzictwem obozu narodowego. Ich listy załączam do niniejszego Apelu.


Bardzo proszę wszystkie środowiska patriotyczne w Polsce, by wyraziły swą solidarność z postacią Romana Dmowskiego, także środowiska naukowe – szczególnie historyków – znające doskonale dorobek tego wybitnego polityka, twórcy ważnego środowiska ideowego i intelektualnego, bez którego – tak jak i bez wielu innych – nie bylibyśmy Polakami.


Swój podpis pod naszym Apelem, a równocześnie pod apelem wystosowanym na moje ręce przez prof. Wiesława J. Wysockiego, prezesa Instytut Józefa Piłsudskiego w Polsce i Honorowego Obywatela Warszawy, można złożyć na adres: dmowski.zostaje@idmn.pl.


Gorąco zachęcam także do używania specjalnego hasztagu #DmowskiZostaje w mediach społecznościowych. Pokażmy nasz sprzeciw wobec planów władz samorządowych m. st. Warszawy także w przestrzeni wirtualnej!
Niech z tej akcji wyrośnie dobro, czyli upowszechnienie wiedzy o współtwórcy Polski Odrodzonej.

Prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

Treść Apelu w PDF

Dotychczas apel podpisali:

Stanisław Karczewski, Senator RP, Marszałek IX kadencji Senatu RP
Marek Jurek, Marszałek V kadencji Sejmu RP
Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Radny m.st. Warszawy, Członek Komisji Nazewnictwa Miejskiego
Anita Czerwińska, Poseł na Sejm RP, rzecznik prasowy PiS
Paweł Lisiecki, Poseł na Sejm RP
Michał Urbaniak, Poseł na Sejm RP
dr Patryk Jaki, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Kotański, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Kacper K. Sakowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Rafał Zgorzelski, członek Zarządu PKP S.A.
dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej
Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej
Cezary Andrzej Jurkiewicz, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej
prof. zw. dr hab. Bogumił Grott
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN
prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK
prof. dr hab. Maciej Urbanowski, historyk literatury polskiej, krytyk literacki, UJ
prof. dr hab. Marek Kornat
prof. dr hab. Zofia Zielińska
prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kolegium IPN
Prof. dr hab. Piotr Franaszek, IH UJ
prof. dr hab. Tomasz Sikorski, historyk i politolog, IH Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, przewodniczący Kolegium IPN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Edward Opaliński
prof. dr hab. Artur H. Świergiel
prof. Jerzy Jurkiewicz
prof. zw. dr hab. Zdzisław J. Winnicki
prof. Piotr Czauderna, President of the Section and Board of Paediatric Surgery Section of the UEMS
prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
prof. dr hab. Andrzej Rachuba
prof. dr hab. Jacek Waniewski
prof. n.med. Jolanta Kupryjańczyk
prof. Stanisław Karpiński
prof. Paweł Bromski, Rektor WSSMiA
prof. Ewa Brojer
prof. Marek Jan Chodakiewicz
dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba
dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
dr hab. prof. UJ Aleksander Glogowski
dr hab. prof. UPH Dariusz Magier
dr hab., prof. KUL Marcin Polkowski
dr hab., prof. KUL Jarosław Rabiński
dr hab. prof. UO Antoni Maziarz, historyk
dr hab., prof. UMK Karol Dobrzeniecki
dr hab. Tadeusz P. Rutkowski, WH UW
dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego
dr hab. Rafał Łatka, IDMN, IPN
dr hab. Wojciech Turek
dr hab. Piotr Kardela
dr hab. prof. UJ Olgierd Grott
dr hab. prof. UW Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
dr hab. Karol Sacewicz
dr hab. inż. Krzysztof Weiss
dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik OBBH IPN w Białymstoku
dr hab. Dariusz Rogut
dr hab. Tomasz Panfil, historyk i publicysta KUL JP II oraz IPN Warszawa
dr hab Jolanta Omiljanowicz-Quattrini in arte Jolanta Omilian, wnuczka Powstańca Wielkopolskiego, polska śpiewaczka operowa
dr hab. inż. Marek Kloss, Warszawa
dr hab. Agata Sapiecha (UMFC), Kierownik Artystyczny IL Tempo, Prezes Zarządu Fundacji Concert Spirituel, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej
dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Oskar Halecki Institute in Canada
dr Wojciech Jerzy Muszyński, historyk
dr Krzysztof Kawęcki, IDMN
dr Ariel Orzełek, UMCS
dr Patryk Tomaszewski, nauczyciel akademicki, UMK
dr Ewelina Ślązak, IPN Łódź
dr Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego
dr Rafał Drabik, historyk
dr Rafał Dobrowolski, historyk
dr Marta Cywińska – pisarka, publicystka, nauczyciel akademicki
dr Elzbieta Zawadowska-Kittel, nauczyciel akademicki, tłumacz
dr inż. Ewa Maria Kornacka
dr Mariusz Bechta, historyk, wydawca, red. nacz. „Templum Novum”
dr Tadeusz Zadrożny, historyk sztuki, Instytut Sztuki PAN
dr Piotr Marcin Kaszubowski
dr Elżbieta Kuzyniak, działacz NSZZ Solidarność w latach 1980 i 1981 w Koszalinie, działacz Komitetu Obywatelskiego w latach 1989 i 1990 w Słupsku
dr Grzegorz Grabski
dr Anna Jagodzińska, historyk
dr Karol Guttmejer, historyk sztuki
dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, red nacz. półrocznika naukowego „Glaukopis”
dr Kazimierz Krajewski, historyk
dr inż. Grażyna Ożarek, AKO Warszawa
dr inż. Michał Kędzierski
dr inż. Irena Gronowska
dr Rafał Sierchuła, IPN Poznań
dr Karol Mazur, historyk
dr Marcel Krzan, IKiFP PAN
dr Robert Szymanek
dr inż. Marzenna Sztobryn
dr inż. Mirosław Zielenkiewicz
dr Dariusz Wypych – historyk, politolog, nauczyciel
dr Jolanta Niklewska, historyk
dr Artur Bartoszewicz, SGH
dr Marian Kowalski, Ontario Tech University, Canada
dr inż Barbara Radejowska, NSZZ Politechnika Warszawska, AKO-Warszawa
dr Stawowiak
dr Bartosz Jóźwiak, Prezes Unii Polityki Realnej
gen. brygady Jan Podhorski, syn Powstańca Wielkopolskiego, harcerz, żołnierz ON,ZJ,NSZ,AK, Powstaniec Warszawski i jego córki z rodzinami
mł. insp. Piotr Korycki, Dyrektor Generalny Genealogia Polska LLC
Bohdan Urbankowski, poeta, eseista, dramaturg i filozof
Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności
Marek Borkowski, Radny Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
Piotr Wasilewski, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
Maciej Sawicki, producent filmowy, publicysta
Witold Orzechowski, reżyser, producent filmowy i publicysta
Robert Wyrostkiewicz, dziennikarz
Piotr Grzybowski, dziennikarz, Tygodnik Katolicki NIEDZIELA
Michał Wołłejko, historyk, publicysta
Jerzy Zelnik, aktor
Witold Orzechowski, reżyser, producent filmowy i publicysta
Jarosław Kossakowski, dziennikarz, krytyk sztuki
Michał Komuda, historyk
Ewa Żmigrodzka, dziennikarz
Krzysztof Zwoliński, dziennikarz
Kinga Hałacińska, dziennikarz
Zygmunt Piotr Cywiński, dziennikarz
Piotr Korycki, Gazeta Polska Codziennie
Mariusz Marasek, historyk i socjolog, Marek Maciolowski, B.Sc.; M.Sc. ; M.P.H, Dyrektor Historical Conservation Foundation
Brygadier Krzysztof Wojewódzki, Komendant Główny ZS „Strzelec”
Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Grzegorz Chmielewski, Prezes Zarządu Fundacji „Powiemy To”
Karol Wołek, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja Amor Patriae
Katarzyna Utracka, Zastępca kierownika Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego
Małgorzata Żaryn, historyk, wSieci Historii
Paweł Skrok historyk, IPN Lublin, autor tekstów w miesięczniku Nasza Historia
Maria Zima, historyk
Jan Elczyk, ksiądz katolicki
Bartosz Drejerski, historyk
Dariusz Wasilewski, Prezes Fundacji Obowiązek Polski
Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty, Prezes Pracowni Badawczej Social Changes, Wiceprzewodniczący Rady Rodziny
Karol Skorek, prezes zarządu Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, Instytut im. Romana Rybarskiego
mec. Jacek Janas, prezes zarządu Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny, Instytut im. Romana Rybarskiego
Artur Szczepek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, Instytut im. Romana Rybarskiego
Piotr Pomykała, prezes Fundacji Wczoraj i Jutro
Marcin Kowalski, członek Zarządu Fundacji Wczoraj i Jutro
Zygmunt Gutowski, prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia
Sławomir Karpiński, Prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
Teresa Pakuła, Prezes Fundacji Instytut Patrium
Marcin Miałkowski, Wiceprezes Fundacji Instytut Patrium
Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu NNW
Adam Gajkowski, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia
Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”
Jacek Lilpop, Członek Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, artysta, współpracownik „Gazety Polskiej” i „w Sieci Historii”
Paweł Kwaśniak, dyrektor Centrum Życia i Rodziny
Tomasz Małecki, członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju im. Stanisława Staszica
Barbara Szkutnik, SPJN
Andrzej Zdun, Stowarzyszenie RKW im. Jerzego Targalskiego, Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy
Tomasz Kwiatek, Prezes Fundacji „Dla Dziedzictwa”
Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
Hanna Dobrowolska, portal solidarni2010.pl
Tomasz Karasiński, Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”
Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
Stanisław Matejczuk, koordynator Główny Polonia Semper Fidelis
Wojciech Kosiba, koordynator PSF- Górny Śląsk
Antoni Niemczak, koordynator PSF – New Mexico,
Stefan Buchholz, koordynator PSF – Maine
Andrzej Szpak, Koordynator PSF – Texas
Anna Deniziak, koordynator PSF – Mazowsze
Robert Sajdak, koordynator PSF – Małopolska.
Mieczysław Korzeniewski, Członek Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezes Okręgu Białystok Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Rafał Korzeniewski, Członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Członek Zarządu Okręgu Białystok Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Marek W. Gutowski, NSZZ „Solidarność”
Stanisław Brzeźniak, Działacz opozycji Antykomunistycznej
Mariusz Nosarzewski, członek FMW Płock, działacz opozycji antykomunistycznej
Krzysztof Nowakowski, przewodniczący Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych Białystok
Jarosław Kiepura, działacz niepodległościowy, Polska Partia Niepodległościowa
Grzegorz Drzycimski, działacz opozycji antykomunistycznej, Gdańsk
Waldemar Bartosz, przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Janina Bożenna Korzińska, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku
Andrzej Olszewski, ekonomista, działacz MRK”S”, NZS
Janina Jadwiga Chmielowska, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”
Piotr Hlebowicz, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”
Henryk Michael Fantazos, artysta malarz
Tomasz Markiewicz, varsavianista
Tomasz Markowski, licencjonowany przewodnik warszawski, nauczyciel historii i geografii
Jolanta Ewa Bobras Pająk, prezes Stowarzyszenia Per Artem Vitae
Arkadiusz Miksa, publicysta, sekretarz generalny Stowarzyszenia Klub Imienia Romana Dmowskiego
Rafał Zięba, poeta, dramaturg, wiceprezes Łódzkiego Oddziału Związku Literatury Polskich
Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”
Anna Błazińska, zastępca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Filip Chrzanowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stacja Muzeum
Konrad Michalski, Wicestarosta Powiatu Legionowskiego
Ziemowit Kłosowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rypinie
Bogusław Łabędzki, Radny Rady Powiatu Hajnowskiego
Damian Matela-Libera, radny gminy Drezdenko
Łukasz Kuriata, Radny Rady Miejskiej w Lęborku, PiS
ks. prezbiter Sebastian Maria Niedźwiedziński, pastor parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Gdańsku
ks. Andrzej Chibowski, Członek Zarządu Fundacji Kresy Historii
Paweł Kurtyka, Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
Krzysztof Kretowicz, Rotmistrz 1 Pułk Ułanów Krechowieckich
Przemysław Apostolski, radca prawny
Barbara Kowalska-Czarnota, adwokat
Adriana Gostępska, adwokat
Artur Bogumił Styrna, radca prawny
Krzysztof Chmielewski, adwokat z Lublina
Marcin Iwanowski, adwokat
Łukasz Moczydłowski, adwokat
Tomasz Budnikowski, adwokat
Monika Brzozowska-Pasieka, adwokat
Bartosz Prusiński, adwokat
Monika Strus-Wolos, adwokat
Adriana Gostępska, adwokat
Wiktor Niemiec, adwokat
Barbara Kowalska-Czarnota, adwokat
Adam Janus, adwokat
Tomasz Mielke, adwokat
Jacek ZIobrowski, adwokat
Konrad Chodorowski, adwokat
Grzegorz Chyl, adwokat
Andrzej Koziołkiewicz, adwokat
Przemysław Pluta adwokat
Monika Orłowska, radca prawny
Magdalena Mickiewicz, adwokat
Kasper Linge „Referat Analiz i Informacji”
Tomasz Radziwonowicz, skrzypek, solista i kameralista, kompozytor, dyrygent i aranżer
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów
Daniel Wolborski, nauczyciel historii w ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Arkadiusz Bożejewicz, doktorant Wydziału Nauk Historycznych UMK
Tomasz A. Molski, historyk, Poznań
Wojciech Brojer, historyk
Krzysztof Skibiński, historyk
Paweł Heliński, tłumacz przysięgły żyjący na emigracji
Ireneusz Hebda, Warszawa
Tomasz Jaxa-Chamiec, Warszawa
Agnieszka Anna Styrna, wnuczka Bogumiła Dworaka, członka warszawskiego Oddziału Stronnictwa Narodowego w okresie międzywojennym
Jolanta Sokołowska, warszawianka
Marek Kielanowski, warszawiak
Janina Borowska, inż. hydrotechnik na emeryturze, warszawianka
Ewa Bogucka, warszawianka
Joanna Kamila Cieszkowska, Solidarność Region Mazowsze
Izabela Kędzierska, warszawianka
Anna Bartnicka, artystka malarka, warszawianka
Grzegorz Strzemecki, Warszawa
Małgorzata Poręba, Warszawa
Marta Pachulska, Warszawianka
Mariola Jasińska, ekonomistka
Anna Minkiewicz-Janda, Ottawa Ontario
Tomasz Sarzynski, Calgary, Kanada
Adam Orzeszyna
Aleksandra Kubacka
Tomasz Tomazi
Ewa Kopeć
Lidia Skiba
Dariusz Sekuła
Tomasz Jarek
Antoni Butrykowski
Jacek Rowicki
Krzysztof Przekwas
Karol Pallado
Krzysztof Nosal
Krzysztof Ćwikliński
Krzysztof Dobek
Grażyna Ewert
Andrzej Ewert
Łukasz Karolak, Płock
Krzysztof Manys
Aleksandra Pietrowicz
Grzegorz Szymański
Przemysław Piast
Marcin Szymański
Ignacy Szpindler, uczeń szkoły podstawowej
Dariusz Wieleba
Tomasz Stasiak
Małgorzata Birezowska
Krzysztof Owczarek
Bartłomiej Dźwigała
Paweł Wińczuk
Grzegorz Tarnowski
Andrzej Rodziewicz
Mariusz Olchowik
Zbigniew Izdebski
ks. Grzegorz Demczyszak
Marcin Hajnas
Anna Wójcik
Sylwia Dłutkowska
Dorota Górska
Jacek Górski
E.Franczak
Hanna Julita Łęska
Alicja Janiak
Marek Nowak
Henryk Giza
Hanna Gołoś
Kinga Oczachowska-Bartyzel
Michał Grochowski
Tomasz Jan Kwiatkowski
Ryszard Kulesza
Janusz Wołosiuk
Barbara Szołtysek
Jolanta Biś
Andrzej Biś
Renata Kwapisz
Anna Maria Włoch
Małgorzata Strzałka-Izydorczyk
Paulina Lis Kubińska
Piotrowska Halina
Piotrowski Krzysztof
Grażyna Ciecieląg-Giemza
Mateusz Feszler
Janusz Fabisz
Jarosław Stolarski
Maryna Miklaszewska
Krzysztof Cudowski
Mieczysław Korzeniewski
Zdzisław Koryś
Maria Dorota Pieńkowska
Wojciech Popiel
Małgorzata Zakrzewska
Henryk Zakrzewski
Norbert Jankowski
Michał Szukała
Jacek Faruga
Piotr Faruga
Grażyna Ruszczyk
Elzbieta Garbaczewska Craig
Bronislawa Garbaczewska
Edmund Garbaczewski
Andrzej Jackowski
Anna Karwacka
Janusz Koniorczyk
Agnieszka Jackowska
Anna Maria Bauer
Agata Ciołek
Elżbieta Żywica
Teresa Stawiarska
Lech Kępiński
Agnieszka Żurek
Mirosława Świtalska
Andrzej Świtalski
Wojciech Fabianowski
Ewa Purska
Joanna Janikowska
Ludwik Gierszewski
Anna Kossowska
Danuta Zych
Wojciech Zagrajek
Tadeusz Woźniak
Marcin Bogdan
Lucjan Mączewski
Jan A. Rempała
Maryla Ścibor Marchocka
Jarosław Lenkiewicz
Barbara Zalewska
Ryszard Zalewski
Ewa Pacura
Marlena Piekarska- Olszówka
Barbara Bugaj
Janusz Bugaj
Barbara Siemiątkowska
Damian Zalewski
Marek Kisielewski
Elżbieta Kończykowska
Grażyna Łagodzińska
Łukasz Wypych
Danuta Milczarek
Wojciech Klabun
Andrzej Sochaj
Tadeusz Kasprzak
Magdalena Kielak
Ewa Przychodzka
Małgorzata Dobrowolska
Leszek Lewoc
Małgorzata Wichowska
Ryszard Zimnoch
Tomasz Baliczek
Krzysztof Widmański
Andrzej Kalinowski
Małgorzata Nowak
Artur Zgódka
Anna Wizla
Ludwika Borawska Szymborska
Wojciech Szymborski
Jadwiga Kutnik
Janusz Sobieszczański
Elżbieta Rościszewska
Edward Franczak
Anna Borkowska-Włosek
Zbigniew Zwierzyński
Hubert Dęby
Mariusz Birosz
Marek Cyrok
Marzenna Młochowska
Katarzyna Purska
Rafał Węclewski
Małgorzata Jarmuła
Edward Conder
Joanna Skorek
Andrzej Skorek
Danuta Milczarek, Polka
Jolanta Hajdasz
Emil Noiński
Barbara Syrek-Bugaj
Janusz Bugaj
Anna Gogolewska
Michał Kiełb
Jadwiga Kutnik
Helena Karaczewska
Agnieszka Grabowska
Grażyna Filipczuk
Alina Janowska-Conder
Andrzej Conder
Szczepan Żaryn
Piotr Skoczylas
Andrzej Zych
Aleksandra Sikora
Stanisław Ryszard Domański
Jolanta Bobras
Róża Rosołowska
Achilles Magryta
Erazm Lipiński
Mirka Pytel
Wiesław Frankiewicz
Andrzej Kończykowski
Łukasz Samborski
Alina Schramm
Jarosław Kacprzak
Monika Kosińska
Teresa Śmigasiewicz
Barbara Gronek
Tomasz Gronek
Magdalena Bielecka
Jolanta Kawalec
Julia Zawadzka
Stanisław Adamski
Maja Adamska
Maciej Szłapka
Jacek Słoma
Dagmara Sokalska
Wojciech Krajewski
Ewa Bibańska
Tomasz Tomkiewicz
Małgorzata Migaj
Wojciech Knapczyk
Tomasz Błeszyński
Robert Walkowski
Marek Niedźwiadek
Anna Zasada
Tadeusz Mroziuk
Henryk Gralak
Sławomir Jabłoński
Mateusz Syposz
Bogusława Cichoń
Zbigniew Cichoń
Małgorzata Gutowską
Jolanta Czerniec
Paweł Stępniak
Danuta Solińska
Maciej Stalinger
Karolina Wędrychowicz
Krzysztof Andrearczyk
Alina Cholewińska
Anna Wawrzyniak
Małgorzata Gałan
Stanisława Bal-Marcela
Katarzyna Marcela

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Klub „Młodych dla Polski”
Młodzi dla Polski
Młodzież Wszechpolska
Fundacja im. Stefana Artwińskiego
Stowarzyszenie Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji SODA
Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych
Fundacja Scytia
Stowarzyszenie KoLiber
Stowarzyszenie KoLiber Oddział Warszawa
Fundacja Instytut Rzeczypospolitej Im. Pawła Włodkowica
Normalna Kultura
Fundacja Przyszłość Pokoleń
Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Prof. Waleriana Pańki
Klub Lidera RP
Unii Polityki Realnej
Ruch Narodowy Pomorskie
Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
Instytut Roździeńskiego
Instytut Pracy i Edukacji
Fundacja im. Bolesława Pobożnego
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach
Sapere Aude
Fundacja Bezpieczny Świat
Stowarzyszenie „Sanctus Paulus”
Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego
Żołnierze Chrystusa
Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego
Fundacja Świętego Benedykta
Fundacja Tylko Orły
Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”
Instytut Suwerennej
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Fundacja Wspierania Rozwoju im. Stanisława Staszica
Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu
Stowarzyszenie „Fidei Defensor”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia
Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego
Fundacja Służba Niepodległej
Fundacja Młode Kresy
Polska Korporacja Akademicka Baltia
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Instytut Suwerennej
Stowarzyszenie World Solidarity
Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność
Fundacja w Dobrym Tonie
Fundacja Vexilla Regis
Studenckie Towarzystwo Patriotyczne działające na Uniwersytecie w Białymstoku
Fundacja Projekty Lokalne
Stowarzyszenie Pomnik R. Dmowskiego w Białymstoku
Podlaska Chorągiew Husarska
Stowarzyszenie im. Przemysła II
Klub Gazety Polskiej w Grybowie
Stowarzyszenie „Wita”
Klub Gazety Polskiej Białystok
Związek Rekonstrukcyjno-Historyczny „Podziemie”
Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki” Hajnówka
Fundację Pandora
Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
Fundacja Instytut Patrium
Stowarzyszenie Wiara i Czyn
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
Fundacja Obowiązek Polski
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne
Portal Podwarszawskie Życie Pruszkowa
Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz
Fundacja „Polonia Semper Fidelis”
Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok
Fundacja Republikańska
Fundacja Misji Obywatelskiej
Młodzi dla Polski Trójmiasto
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis
Instytut Poznański
Fundacja Rybnicka
Młody Dolny Śląsk
Kielce PLUS
Fundacja Świętokrzyska
Fundacja Centrum Macierz Polonii
Fundacja na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju „Combat Alert”
Stowarzyszenie Dumni z Polski
Fundacja Prospekt
Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego
Wspólna Młodość, Wspólna Przyszłość
Fundacja Polska Jutra
Fundacja Promocji Polski
Obóz Narodowo-Radykalny
Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
Fundacja Aktywność
Fundacja Sapere Aude
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Fundacja imienia Stefana Artwińskiego
Stowarzyszenia Sanctus Paulus OPP
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości
Gliwicki Klub Gazety Polskiej
Stowarzyszenie Strzelców Rzeczypospolitej Obwodu Południe
Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
Ruch Kontroli Wyborów
Fundacja Polski Gdańsk
Klub imienia Romana Dmowskiego i redakcja portalu „Chrobry Szlak”
Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”
Fundacji Instytut Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Łodzi
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Patriotyczne Ryngraf im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych
Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z siedzibą w Radomsku
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance

Autor: Redakcja IDMN