Broszury IDMN w każdym liceum i technikum w Polsce!

17 grudnia 2021 obrazek_wyróżniający

Do wszystkich liceów i techników w Polsce wysłaliśmy broszury z serii „Biblioteka Dziedzictwa Myśli Narodowej” wydane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej w ramach projektu sfinansowanego ze środków Fundacji PZU pn. „Patriotyczna edukacja obywatelska – broszury i e-booki”. Było to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Broszury w każdej szkole

Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Fundacją PZU broszury z serii „Biblioteka Dziedzictwa Myśli Narodowej” zostały bezpłatnie przekazane do wszystkich liceów ogólnokształcących i techników w całej Polsce. Są to trzy tytuły:

J. Teodorowicz, Rodzina a szkoła, oprac. P. Skibiński

Chrzanowski, Polski ideał wychowawczy, oprac. R. Kowalczyk

K. Lutosławski, O potrzebie filozofii, oprac. M. Kwiatkowski

Przekazanie broszur ogłosiliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki podczas konferencji 17 listopada br.

Aktualność tekstów

Wiele z poruszanych w tekstach problemów jest niezwykle aktualnych, co stanowi o ich niezaprzeczalnym walorze.

Arcybiskup obszernie omawia temat współpracy szkoły i rodziny, konieczności nie tylko edukacji, ale i wychowania młodzieży, jej ukształtowania moralnego, nauczenia pracowitości i poczucia obowiązku, karności i poszukiwania prawdy – wynikających z miłości i troski. Problemy te wydają się i dzisiaj palące i aktualne – napisał prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN we wstępie do broszury „Rodzina a szkoła” arcybiskupa Józefa Teodorowicza.


Celem pomysłodawców wydawnictwa jest również zaprezentowanie sylwetek autorów oraz głównych założeń ich tekstów, dlatego w każdej broszurze został zawarty rys biograficzny autora i charakterystyka jego działalności.

Cenny materiał źródłowy

Publikacje są adresowane do nauczycieli i wychowawców, dla których będą wsparciem merytorycznym oraz umożliwią poszerzenie treści zawartych w podstawie programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Szczególnie użyteczne mogą okazać się dla wychowawców klas, historyków, nauczycieli religii czy etyki. Mogą być wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Jest to wyjątkowy materiał źródłowy, który dodatkowo umożliwi lepsze poznanie myśli i uwarunkowań społeczno-politycznych początku XX w. – napisał prof. Jan Żaryn w liście do szkół – odbiorców broszur.

Biblioteka Dziedzictwa Myśli Narodowej

To seria publikacji przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. W jej ramach publikujemy nieznane lub zapomniane teksty przedstawicieli obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w przystępnym opracowaniu znawców tematu. W ten sposób staramy się przybliżyć współczesnym odbiorcom cenny dorobek wybitnych przedstawicieli obu tych środowisk politycznych i intelektualnych.

Publikacje są dostępne także w formie e-booków na naszej stronie internetowej w zakładce „E-BOOKI”.

Autor: Redakcja IDMN