Debata „Dziedzictwo bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

16 września 2021 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 16 września br. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się debata pt. „Dziedzictwo bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej towarzyszyło trwającej wystawie “Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”.

Cel wydarzenia

Debata miała przybliżyć postać wyniesionego na ołtarze Prymasa Tysiąclecia. Ukazać jego nauczanie o narodzie, szczególne przesłanie skierowane do kobiet, podkreślić cechy jego działalności duszpasterskiej oraz ukazać kardynała Stefana Wyszyńskiego jako lidera wspólnoty kościoła.

– Przywództwo Prymasa Wyszyńskiego objawiało się tym, że patrzył on na kościół w perspektywie długofalowej, w perspektywie tysiącleci – podkreślił dr hab. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN w trakcie debaty.

Bohater dziejów Narodu

W debacie wziął udział dr hab. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, ks. dr hab. Dominik Zamiatała (UKSW), dr hab. Rafał Łatka (IDMN, BBH IPN), Beata Mackiewicz (Instytut Prymasowski) oraz dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa).

– Prymas Wyszyński zawsze kładł nacisk na to, by duchowieństwo wychodziło do ludzi, nie zamykało się w swoim środowisku. Sam dał tego przykład, gdy jeszcze przed wojną prowadził wychodził do robotników czy inteligencji – podkreślił podczas wydarzenia ks. dr hab. Dominik Zamiatała.

Wydarzenie miało charakter mieszany – każdy z uczestników wygłosił krótki referat na temat bł. Stefana Wyszyńskiego, natomiast drugą część spotkania stanowiła debata pomiędzy prelegentami.

– Prymas Patrzył na patriotyzm wielopłaszczyznowo. Uważał, że dla Ojczyzny, dla Narodu warto umierać, ale przede wszystkim warto żyć – powiedział dr hab. Rafał Łatka, współautor wystawy “Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”.

Zapis video debaty dostępny jest tutaj.

Wystawa “Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”

Wydarzenie towarzyszy trwającej wystawie “Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”, którą przygotował Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 30 października br. Więcej o wystawie.

Autor: Redakcja IDMN