Debata „Kościół a polityka – współdziałanie czy konflikt?”

1 października 2021 obrazek_wyróżniający

W piątek, 1 października br. w ramach XIII Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni odbyła się debata „Kościół a polityka – współdziałanie czy konflikt?”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Debata o historii, współpracy i przyszłych pokoleniach

–Temat debaty wpisuje się w dziedzictwo obozu narodowego i chrześcijańsko-społecznego, które reprezentuje nasz Instytut. Także my sami, budujemy to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Osoby uczestniczące w tym panelu są tymi, które jako inteligencja katolicka także budują współczesność – uzasadnił wybór tematu debaty dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

W debacie wzięli udział prof. Jan Żaryn, Paweł Lisicki, Tomasz Terlikowski, Marek Jurek, Jan Pospieszalski i Grzegorz Górny.

Debata rozpoczęła się od nawiązania do jednych z najbardziej podstawowych funkcji społecznych Kościoła, jakie nakreślił prof. Jan Żaryn: od partycypowania w życiu politycznym i przeciwdziałania wykluczeniom. Wzorem obu tych aktywności byli niedawno błogosławieni: Kard. Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka.

– Warto zauważyć to, że w dziewięciu wezwaniach Ślubów Jasnogórskich, aż sześć z nich dotyczy życia społecznego. To jest właśnie program polityczny kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedział podczas wydarzenia Jan Pospieszalski.

Rozmówcy wielokrotnie nawiązywali do historii, szczególnie do okresu PRL i roli Prymasa Tysiąclecia w życiu społeczno-politycznym drugiej połowy XX w.

Wychodząc od duchowego i politycznego przywództwa kardynała Wyszyńskiego oraz znaczenia Kościoła, uczestnicy debaty starali się wskazać źródła współczesnych problemów. Paweł Lisicki coraz mniejsze znaczenie Kościoła upatruje w zmianie podejścia samego Kościoła.

– Problemem jest to, że Kościół sam zredefiniował swoje miejsce w życiu publicznym i w swojej relacji do narodu. To jest najważniejsza rzecz, bez której nie da się zrozumieć obecnego kryzysu, dzisiejszej słabości Kościoła – diagnozuje Lisicki.

– Czy jesteśmy w stanie w Polsce utrzymać religijny charakter społeczeństwa, chrześcijańską tożsamość jeżeli mamy dookoła wrogie otoczenie kulturowe i cywilizacyjne? Niestety widzimy, że Kościół abdykował z funkcji mecenasa kultury. Jeżeli kościół tego nie zmieni, straci wpływ na społeczeństwo – wskazał podczas debaty Grzegorz Górny.

Debata była także refleksją nad samą kondycją Kościoła.

– Nie zgadzam się z diagnozą, że Kościół w Polsce jest obecnie szczególnie atakowany. Z Kościoła został zdjęty parasol, który nad nim był – powiedział Tomasz Terlikowski.

Kolejne wypowiedzi uczestników debaty „Kościół a polityka – współdziałanie czy konflikt?” odnosiły się do przyszłości.

– Podniesienie kultury, świadomości narodowej, podniesienie życia duchowego to są sprawdziany dobra wspólnego, czyli dobrej polityki czy wysiłku intelektualnego narodu. To są sprawy do załatwienia, a nie motywy do zasadniczej rewizji prawd historycznych czy duchowych – powiedział Marek Jurek.

Tomasz Terlikowski podkreślił, że nowe pokolenia nie znają takich postaci jak Jan Paweł II czy Kardynał Stefan Wyszyński. Zwrócił także uwagę na postępująca ateizację młodych ludzi.

[envira-gallery id=”6454″]

Autor: Redakcja IDMN