Gala Finałowa XI Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

17 marca 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 16 marca br. w Podlaskim Instytucie Kultury w Spodkach odbyła się gala finałowa XI Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim organizowanego przez Fundację Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. W wydarzeniu wziął udział dr Krzysztof Kawęcki, pracownik Działu Naukowego IDMN. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Wydarzenie rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego, podczas którego rozważano, czym właściwie jest naród i jakie są jego interpretacje. Następnie odbyła się właściwa gala konkursowa, podczas której referat wygłosił m.in. dr Krzysztof Kawęcki, pracownik naukowy IDMN. Następnie wyłoniono laureatów Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim w kategorii esej, praca plastyczna oraz film i oficjalnie otwarto wystawę prac konkursowych. Podsumowaniem gali był pokaz krótkich form filmowych przygotowanych w ramach konkursu przez uczestników.

– W myśli narodowej pojawia się często taki dyskurs, na ile ta myśl narodowa, także Romana Dmowskiego, była myślą odwołującą się do pozytywizmu, a na ile do romantyzmu. Wydaje mi się, że można tu mówić jednak o pewnej syntezie tych tradycji. Znakomitym podsumowaniem dzieła i myśli polskiego obozu narodowego są słowa Karola Huberta Rostworowskiego, który powiedział: „Kochać życie, to znaczy kochać walkę. A kochać walkę, to znaczy wierzyć w swoje posłannictwo” – powiedział dr Krzysztof Kawęcki podczas gali finałowej.

Temat i cel konkursu

Tematem tegorocznego konkursu była „Siła narodów według Romana Dmowskiego” i nawiązywał on do fragmentu „Myśli nowoczesnego Polaka”: „Energia i rozum narodów to nie są rzeczy przypadkowe. Zjawiają się one tam, gdzie naród jest zwarty, mocno moralnie związany, a giną tam gdzie tradycyjne węzły narodowe ulegają rozkładowi”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym celem stawianym przez tę inicjatywę była promocja patriotyzmu wśród młodzieży, inspirowanie młodych ludzi do samodzielnego zdobywania wiedzy i krytycznej analizy dziejów naszego kraju oraz popularyzacja historii Polski, a w szczególności propagowanie dziedzictwa patrona naszego Instytutu, Romana Dmowskiego.

Kategorie konkursowe

Konkurs odbył się w trzech niezależnych kategoriach:

  1. Esej związany z tematem konkursu
  2. Praca plastyczna dotycząca Romana Dmowskiego w technice dowolnej
  3. Krótki film dotyczący postaci Romana Dmowskiego
    Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym m.in. materiały edukacyjne IDMN. Ponadto wyróżnienia przyznano także najbardziej zaangażowanym szkołom oraz nauczycielom z tych szkół.

Patronat

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali Ministerstwo Edukacji i Nauki, JE Abp Józef Guzdek Metropolita Białostocki, Marszałek Artur Kosicki, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Instytut Pamięci Narodowej oraz Podlaski Kurator Oświaty.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Autor: Redakcja IDMN