Konferencja naukowa „Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej” z udziałem przedstawicieli IDMN

26 października 2021 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 26 października br. na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, zastępca dyrektora IDMN prof. Paweł Skibiński oraz dr hab. Rafał Łatka.

Tożsamość narodowa a uniwersalizm katolicki

Zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński wraz z dr hab. Rafałem Łatką wzięli udział w pierwszym panelu konferencji. Prof. Paweł Skibiński wygłosił referat pt. „Polskość w refleksji prymasa Stefana Wyszyńskiego”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jakie znaczenie, w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, miała wspólnota narodu.

– Kardynał Stefan w perspektywie filozoficznej szkoły, w której wzrastał oraz teologii narodu, którą sam uprawiał, nie widział napięcia pomiędzy tożsamością narodową a uniwersalizmem katolickim. Wręcz przeciwnie – dla niego tożsamość polska jest sposobem uczestniczenia w tożsamości uniwersalnej – powiedział podczas konferencji zastępca dyrektora IDMN.

– Zdaniem Kardynała Wyszyńskiego, Polacy tworzą także wspólnotę etyczną. To nie tylko wspólnota historyczna i kulturowa posiadająca aspekty polityczne, ale przede wszystkim ma ona element etyczny. To znaczy, że rozwój duchowy człowieka dokonuje się w tej wspólnocie i to ona pozwala na rozwój wartości moralnych – podkreślił prof. Skibiński.

Dr hab. Rafał Łatka wygłosił referat zatytułowany „Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego na forum Episkopatu Polski”.

– Jednym z kluczowych wymiarów wzrostu autorytetu Kościoła w czasie Polski Ludowej było sprawne kierowanie Episkopatem Polski. Kierowanie tak, by zapewnić jedność w działaniu, niezależność od komunistycznej władzy oraz dopilnować, by najważniejsze elementy przekazu duszpasterskiego zostały skutecznie zrealizowane – powiedział w czasie swojego wystąpienia dr hab. Rafał Łatka.

Prymas Tysiąclecia a Polonia

„Prymas Stefan Wyszyński wobec Polonii” – to tytuł wystąpienia prof. Jana Żaryna. Dyrektor IDMN uczestniczył w trzecim, ostatnim panelu podczas dzisiejszych obrad.

– Mamy do czynienia z pewną świadomością Prymasa, że trzeba podkreślać swoją obecność, opiekuńczość wobec Polaków i ogólnie katolików znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego. Widać ją najbardziej po tajnych nominacjach, m.in. tej najbardziej znanej księdza Jana Cieńskiego – powiedział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Profesor zwrócił uwagę również na owartość Prymasa Wyszyńskiego dla środowisk polonijnych z całego świata. Zauważył, że gdziekolwiek wyjeżdżał, zawsze wykorzystywał ten czas na rozmowy z przedstawicielami środowisk Polskich za granicą.

Organizatorzy i program konferencji

Konferencja naukowa Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej” została zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych UKSW w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowicach.

Poniżej prezentujemy pełny program konferencji.

[envira-gallery id=”6701″]

Autor: Redakcja IDMN