Odsłonięto tablicę „Powstanie Warszawskie w Pałacu Staszica”

23 sierpnia 2022 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 23 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Oddział Specjalny NOW/AK „Harnaś” oraz zachowane na posadzce Pałacu ślady krwi rannych żołnierzy. Tablicę odsłonili potomkowie Powstańców Warszawskich.

W dalszej części uroczystości odbył się m.in. wykład prof. Krzysztofa Kosińskiego z IH PAN, który był jednym z głównych organizatorów uroczystości i upamiętnienia.

OS „Harnaś” bronił Pałacu Staszica podczas Powstania Warszawskiego od 23 sierpnia do 6/7 września 1944 r. Do dziś na marmurowej posadzce podestu zachowały się ślady krwi po rannych powstańcach, których opatrywano w Pałacu Staszica, a następnie transportowano dalej. Wśród załogi broniącej pałacu słynnymi żołnierzami OS byli m.in. Wiesław Chrzanowski i Witold Kieżun.

Innym znanym powstańcem warszawskim był płk Józef Rokicki, którego wspomnienia niebawem ukażą się nakładem IDMN. „Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia” stanowi jedno z najważniejszych świadectw o czasie okupacji, a znaczna część publikacji poświęcona jest właśnie walkom powstańczym.

Płk Józef Rokicki był dowódcą Narodowej Organizacji Wojskowe, która w 1942 r. weszła w skład Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego został włączony do Oddziału Operacyjnego Komendy Okręgu Warszawskiego AK, później wyznaczony na dowódcę V Obwodu AK. Wobec nieuchronnego upadku Mokotowa i strat w ludności zdecydował się na ewakuację ocalałych oddziałów kanałami do Śródmieścia. Po kapitulacji powstania przebywał w niewoli niemieckiej. W 2021 r. podpułkownik Józef Rokicki został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Autor: Redakcja IDMN