Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prymas Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II w 60. rocznicę jego inauguracji” z udziałem dyrekcji IDMN

28 października 2022 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 25 października br., na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prymas Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II w 60. rocznicę jego inauguracji”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa IDMN: prof. Jan Żaryn prof. Paweł Skibiński. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 60. rocznicę Soboru Watykańskiego II
Wydarzenie otworzył ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. Konferencja składała się z dwóch sesji, podczas których swoje referaty wygłosili prof. Jan Żaryn oraz prof. Paweł Skibiński. Pomiędzy sesjami miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Co bł. Stefan Wyszyński mówi nam dziś? W rok po beatyfikacji” poprowadzony przez dr Ewę Czaczkowką. Przedmiotem konferencji było wieloaspektowe ujęcie Soboru Watykańskiego II, którego 60. rocznicę inauguracji obchodzimy w tym roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli odegranej przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Sytuacja Kościoła w Polsce na progu Soboru
Prof. Jan Żaryn w swoim wykładzie szczególnie podkreślił ważną rolę prymasa Stefana Wyszyńskiego w tamtym okresie. Przytaczając fragment z jego Pro memoria, przedstawił relację kardynała z pobytu w Rzymie, która dobrze oddawała klimat dwóch rzeczywistości – zarówno sytuacji Kościoła w Polsce, jak i jego obrazu widzianego oczyma uczestników soboru. Podkreślono tam przede wszystkim niezwykłość Kościoła polskiego w przestrzeni Kościoła powszechnego, ponieważ jako jeden z nielicznych miał tak potężną pozycję funkcjonując w kraju komunistycznym.

– Nie tylko otwarcie Soboru Watykańskiego II i późniejsza lata dają nam jednoznaczną odpowiedź, że komuniści ten swój projekt, tak jak i w okresie stalinowskim, po raz kolejny przegrywają. Apogeum tej porażki, to będzie rok 1966, gdzie z jednej strony komuniści nie będą w stanie inaczej zareagować na Prymasa Stefana Wyszyńskiego, jak tylko nie pozwalając wyjechać mu do Rzymu na rozpoczęcie millenium w Kościele powszechnym, a z drugiej strony otwarcie millenium chrztu Polski – powiedział prof. Jan Żaryn podczas konferencji.

Kościół i świat w dobie obrad soborowych
Podczas swojego referatu prof. Paweł Skibiński mówiąc o sytuacji Kościoła w dobie Soboru, uwzględnił zarówno jego kondycję w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, dokonał także przeglądu perspektyw regionalnych Kościoła, skupiając się na rzadko poruszanym dotychczas aspekcie podziału Europy na bloki. Poruszono także kwestię tematów obrad soborowych, w tym problem ekumenizmu, który współcześnie nie zawsze jest trafnie interpretowany.

– Ta panorama na pewno jest daleka od kompletności, natomiast pokazuje z jednej strony, jak bardzo zróżnicowanym i rzeczywiście globalnym był Kościół Soboru Watykańskiego II, a z drugiej strony widzimy, jak wiele przesileń musieli wziąć na siebie i swoje sumienia ojcowie soborowi – mówił w swoim wystąpieniu prof. Paweł Skibiński.

Obydwu wykładów wysłuchać można na naszym kanale na YouTube:

Autor: Redakcja IDMN