Oświadczenie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi

16 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej informacji deprecjonujących dorobek Instytutu, przypominamy najważniejsze dokonania Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, instytucji kultury powstałej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, wczesną wiosną 2020 r.

W ciągu 3,5 roku działalności Instytut przygotował od podstaw 13 tomów wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych spełniających najwyższe standardy naukowe, wydane w następujących w seriach:
• „Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego” pod red. dr. Krzysztofa Kawęckiego
• „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego” pod red. prof. Rafała Łatki
• „Encyklopedia Ruchu Narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia”.

Wydawnictwo to otrzymało dwie nagrody „Feniks” przyznawane przez Wydawców Książek Katolickich.
IDMN wydał także około 100 innych pozycji książkowych przygotowanych przez uznanych naukowców, jedna z nich otrzymała nagrodę główną w prestiżowym konkursie „Książka historyczna roku 2021”.

Instytut zorganizował od podstaw Centrum Edukacyjne IDMN w Warszawie, gdzie od wiosny 2022 r. co miesiąc odbywa się kilkanaście wydarzeń naukowych, edukacyjnych, promocji książek IDMN i innych spotkań. W 2022 r. Instytut przeprowadził dwie edycje darmowego kursu języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, w którym wzięło udział prawie 200 osób.

W tym czasie Instytut zorganizował także 4 edycje Szkoły Letniej IDMN, w których udział wzięli nauczyciele, studenci i doktoranci z całej Polski. Instytut przeprowadził także 20 szkoleń dla nauczycieli, natomiast Klub Nauczyciela IDMN, istniejący od końca 2022 r. liczy obecnie 400 członków.

IDMN współtworzy także liczne audycje radiowe, miedzy innymi na antenie Polskiego Radia oraz Radia Warszawa, a także cykl filmów dokumentalnych na antenie TVP Historia.

Instytut pozyskał ponad 30 kolekcji archiwalnych od osób prywatnych i instytucji, które zawierają unikalne informacje historyczne na temat ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce (m.in. dotyczące Feliksa Konecznego i rodziny Władysława Grabskiego). Współpracujemy w tym zakresie z wieloma archiwami m.in. z Archiwum Akt Nowych.

Instytut pozyskał ze Szwajcarii kolekcję pamiątek po Ignacym Janie Paderewskim, patronie Instytutu, w tym jego fortepian ćwiczebny, które dotychczas nie mogły być prezentowane polskiej publiczności.

Od 2021 r decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego IDMN prowadzi program dotacyjny pod nazwą Fundusz Patriotyczny, w ramach którego przeprowadzono 4 edycje konkursu, przyznając dotację 617 projektom na łączną kwotę 102 mln zł. Wszystkie wnioski przeszły właściwą dla takich postepowań procedurę oceny merytorycznej i formalnej oraz rozliczeń finansowych. Często przywoływany przez media Pan Robert Bąkiewicz nigdy nie otrzymał żadnych dotacji z Instytutu, natomiast figurował we władzach trzech podmiotów, które otrzymały dotacje: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości (stowarzyszenie jest organizatorem największego cyklicznego wydarzenia upamiętniającego rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości) – 1,7 mln; Stowarzyszenie Straż Narodowa – 2,15 mln (stowarzyszenie zorganizowane w związku z atakami na kościoły w celu obrony miejsc kultu religijnego przed dewastacją); Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum (fundacja zajmuje się promocją tradycji katolickiej i dziedzictwa cywilizacji łacińskiej poprzez m.in. działalność wydawniczą i edukacyjną) – 560 tys. Organizacje te otrzymały środki na projekty wpisujące się w misję Funduszu Patriotycznego popularyzujące polskie dziedzictwo narodowe.

Prof. dr hab. Jan Żaryn
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

Autor: Redakcja IDMN