Otwarcie wystawy „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10 czerwca 2022 obrazek_wyróżniający

W piątek, 10 czerwca br., na terenie kampusu UKSW im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3, zostanie otworzono wystawę pt. „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ma na celu ukazanie roli, jaką odegrał bł. Kardynał Stefan Wyszyński w życiu Kościoła katolickiego oraz w przestrzeni społecznej i politycznej PRL. Wystawę będzie można obejrzeć do końca czerwca br.

Uroczyste otwarcie
W uroczystej inauguracji wystawy „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny” wziął udział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn wraz z Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych UKSW ks. prof. Waldemarem Graczykiem.

Autorami wystawy są pracownicy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej: prof. Paweł Skibiński, dr hab. Rafał Łatka oraz Rafał Kowalczyk. Wystawa swoją premierę miała w przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie była prezentowana od 11 września do 21 listopada 2021 r. Teraz ekspozycję można obejrzeć na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 przed budynkiem nr 23.

Prymas dla Kościoła i Ojczyzny
– Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński jest jedną z ikon polskiego dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego. Za życiorysem Prymasa kryje się niezwykły potencjał do tego, abyśmy zrozumieli fenomen tej postaci i w kolejnych dekadach drugiego tysiąclecia istnienia narodu polskiego nie zapominali o chrześcijańskim wymiarze naszej przeszłości. O tym także przypomina ta ekspozycja – mówi o wystawie dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Wystawa skupia się głównie na dwóch obszarach działalności Prymasa: jego posłudze w Kościele oraz służbie Ojczyźnie. Kardynał Wyszyński niejednokrotnie łączył aktywność na tych dwóch płaszczyznach, a obie te rzeczywistości wzajemnie się przenikały. Dzięki wystawie możemy poznać więc nie tylko Prymasa jako duszpasterza, który odegrał bardzo ważną rolę w procesie przemian związanych z Soborem Watykańskim II, ale również Prymasa-Patriotę, walczącego o swój naród, prawa człowieka i jego wolność. Stąd, poza działalnością w bezpośrednim kontakcie z władzami PRL, znalazło się również miejsce na opis działalności na rzecz uczelni katolickich oraz polskich środowisk emigracyjnych.

Historyczna rola
Celem wystawy jest przybliżenie postaci kardynała Wyszyńskiego w różnych aspektach jego działalności. Jako jedna z ważniejszych postaci okresu powojennego odegrał on znaczącą rolę nie tylko na łonie Kościoła katolickiego, ale także w przestrzeni społecznej i politycznej PRL. Wystawa stara się więc w przekrojowej, choć skondensowanej formie ukazać historyczne znaczenie osoby Prymasa Tysiąclecia.

Autor: Redakcja IDMN