Podpisano porozumienie pomiędzy IDMN a ORE

21 lipca 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 21 lipca br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Dokument podpisał dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn oraz Tomasz Madej, dyrektor ORE. Współpraca skupiać się będzie głównie na wzajemnym wsparciu merytorycznym oraz organizacyjnym w zakresie wydarzeń i szkoleń skierowanych do nauczycieli.

Główne cele zawartego porozumienia skoncentrowane są na współpracy obu instytucji w zakresie upowszechniania materiałów edukacyjnych poświęconych historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce oraz organizacji wspólnych szkoleń dla nauczycieli poświęconych powyżej wspomnianej problematyce.

W ramach współpracy zarówno ORE, jak i IDMN, wspierać się będą wzajemnie swoimi kompetencjami oraz zgromadzonymi materiałami. W planach jest także przygotowywanie wspólnych projektów edukacyjnych, w których IDMN odpowiadać będzie za stronę merytoryczną. Już wcześniej instytucje współpracowały ze sobą, łączy je działalność edukacyjna oraz starania na rzecz doskonalenia kompetencji nauczycieli, poprzez rozmaite wydarzenia, warsztaty i konferencje.

Mamy nadzieję, że porozumienie zaowocuje wymiernymi efektami, w postaci polepszenia jakości i poziomu polskiego systemu oświaty i edukacji.

Autor: Redakcja IDMN