Pokaz filmu Pawła Woldana w Lublinie

12 grudnia 2022 obrazek_wyróżniający

W piątek, 9 grudnia br., prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN wziął udział w pokazie filmu Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” w Lublinie. Partnerami wydarzenia organizowanego przez IDMN było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne.


Seans w Lublinie

W miniony piątek w Lublinie miał miejsce pokaz „Kościoła katolickiego w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” w reżyserii Pawła Woldana. Przed seansem prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, a jednocześnie konsultant historyczny produkcji, wprowadził widzów w tematykę i zagadnienia poruszane w filmie, a także zdradził szczegóły dotyczące drugiej części.

– Część druga również będzie poświęcona ziemiom polskim, tylko że pod okupacją niemiecką i sowiecką, czyli tym terenom, które były okupowane przez sowietów, następnie znalazły się pod okupacją niemiecką i na które w 1944 znowu wrócili sowieci. Opowieść w drugiej części kończy się 1989-1990, trudno wskazać kiedy, ponieważ bł. ks. Bukowiński bohater, który będzie kojarzył się z drugą częścią, zmarł w latach siedemdziesiątych XX w. w Kazachstanie i było to konsekwencją aresztowania w okresie II wojny światowej, a potem powtórnego po roku 1956 – mówił podczas wydarzenia dyrektor IDMN.

O filmie

„Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I” to fabularyzowany dokument opowiadający o losach Kościoła katolickiego w Polsce po agresji Niemiec 1 września 1939 roku. W filmie omówiono m.in. stosunek Kościoła katolickiego do władz okupacyjnych. Szczególnie skupiono się na przedstawieniu historii wspólnoty wiernych oraz duchowieństwa – jednej z najbardziej prześladowanych podczas okupacji grup polskiego społeczeństwa. Zaakcentowano przede wszystkim rolę hierarchów, takich jak kardynał Hlond czy abp Sapieha.


– Z jednej strony jest to bardzo intensywnie opowiedziana historia, która nie jest historią łatwą, bo te czasy nie były łatwe. Autor skupił się na dwóch obszarach terytorialnych, to znaczy na ziemiach włączonych bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej (…) i to jest pierwsza odsłona filmu, równolegle dzieje się druga historia o Generalnym Gubernatorstwie. Jest też trzecia odsłona, Kościół polski poza granicami ziem okupowanych przez Niemców, czyli przede wszystkim postać kardynała Augusta Hlonda – powiedział prof. Jan Żaryn przed seansem w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.


ZOBACZ WIĘCEJ O FILMIE.

Autor: Redakcja IDMN