Premiera książki Marceliny Koprowskiej „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”

28 lipca 2022 obrazek_wyróżniający

W środę, 27 lipca br., w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie, odbyła się premiera książki „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego” autorstwa Marceliny Koprowskiej. Pozycja ukazała się nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton.

Spotkanie autorskie
W trakcie spotkania miejsce miała dyskusja, w której udział wzięła autorka książki, Marcelina Koprowska, prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, prof. Krzysztof Kosiński z Instytutu Historii PAN oraz dr Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego” ukazało się w ramach serii wydawniczej „Młodzi Historycy IDMN” nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton. Patronat nad publikacją objęli: Muzeum Powstania Warszawskiego, Katolicka Agencja Informacyjna oraz Gość Niedzielny.

Pionierska pozycja

– Niech ta książka stanie się impulsem do tegorocznych obchodów wybuchu PW. Wiele rzeczy dotychczas zostało powiedzianych, co roku mieliśmy okazję zapoznawać się z najnowszymi ustaleniami badawczymi. Książka, którą dzisiaj prezentujemy, jest pod tym względem ewidentnie nowa – powiedział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, otwierając spotkanie.

Książka ta jako pierwsza ukazuje kompleksowy, opis życia religijnego w powstańczej Warszawie, przedstawiając to zjawisko jednocześnie na różnych poziomach i wieloaspektowo. Po raz pierwszy przedstawiona zostaje także dokładna topografia mszy świętych i nabożeństw odbywających się w stolicy podczas powstania. Publikacja wzbogacona jest wieloma materiałami ikonograficznymi, w tym dwiema mapami.

Obecne od pierwszych strzałów
Życie religijne było wszechobecne w trakcie Powstania Warszawskiego. Autorka pisze zarówno o religijności liturgicznej, jak i pozaliturgicznej, zachowaniach cywilów oraz żołnierzy, działalności duchownych oraz inicjatywach oddolnych samych mieszkańców miasta. Marcelina Koprowska nie pomija także kwestii praktyk religijnych wiernych innych wyznań niż katolickie.

– Było obecne od pierwszych powstańczych strzałów i pierwszych rannych, do których spieszyły sanitariuszki i księża z ostatnią posługą, aż do opuszczenia miasta przez jego mieszkańców po podpisaniu układu o zaprzestaniu działań wojennych, a nawet po nim – w trakcie tułaczki na wygnaniu – pisze Marcelina Koprowska o życiu religijnym powstańczej Warszawy w książce.


„Młodzi Historycy IDMN”
Seria wydawnicza, w ramach której ukazało się „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”, otwarta jest na młodych autorów publikacji stanowiących efekt badań z zakresu dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Powstanie serii związane jest z edukacyjnym aspektem działalności Instytutu oraz jego współpracą z resortem edukacji, np. w ramach przeprowadzania konkursów na prace magisterskie i doktorskie. IDMN ma nadzieję wypełniać „białe plamy” w historii XX-wiecznej Polski kolejnymi publikacjami, szczególną wiarę pokładając w młodym pokoleniu historyków.

Autor: Redakcja IDMN