Premiera pierwszego tomu książki „Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921)”

21 kwietnia 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 21 kwietnia br., o godz. 16:00 w Instytucie Historii PAN, (sala im. Joachima Lelewela) odbyła się premiera pierwszego tomu książki „Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921)”. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Marian M. Drozdowski – redaktor tomu, prof. Wojciech Materski, prof. Wiesław Wysocki, prof. Lech Królikowski oraz dr Adam Dąbrowski. Książka została wydana nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton.

Publikacja jest podsumowaniem dokumentacji dziejów koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, powołanego przez Naczelnika Państwa 24 lipca 1920 r. Rządu koalicyjnego, który został utworzony w chwili najwyższej próby dla odradzającej się Rzeczypospolitej – w trakcie inwazji bolszewickiej.


„Naszą intencją było pokazanie nowej sytuacji politycznej, która powstała po powołaniu Rządu Obrony Narodowej. Był to niesamowity rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w sposób szczególny wśród młodzieży. Dowodem tego była m.in. Legia Akademicka czy harcerstwo – mówił podczas prof. Marian Marek Drozdowski.

Archiwum powołane zostało dzięki wspólnej inicjatywie Polskiego Towarzystwa Historycznego (Komisji Biografistyki), Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Muzeum i Zakładu Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Jak zaznaczyli we wstępie redaktorzy, książka jest adresowana „przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i Sokolich, duszpasterzy pracujących przede wszystkim z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii”.

Całość materiałów źródłowych Archiwum Rządu Obrony Narodowej zostanie zaprezentowane w dwóch tomach. Na tom I składają się następujące części:

  1. Działalność Naczelnika Państwa i Rady Obrony Państwa, oprac. Marian Marek Drozdowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)
  2. Wystąpienia Prezesa Rady Ministrów Wincentego Witosa, oprac. Janusz Gmitruk, Mateusz Ratyński (Zakład Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
  3. Działalność Prezydium Rządu i jego głównych resortów, oprac. Adam Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych)
  4. Polityka zagraniczna Rządu Obrony Narodowej, oprac. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
Autor: Redakcja IDMN