Seminarium „Janusz Zabłocki w naszej pamięci” w Centrum Edukacyjnym IDMN

16 marca 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 16 marca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie w związku z dziewiątą rocznicą śmierci Janusza Zabłockiego odbyło się seminarium pt. „Janusz Zabłocki w naszej pamięci”, które miało charakter wspomnieniowy. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy IDMN. Organizatorami spotkania były Fundacja SPES oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, a jednym z pomysłodawców przedsięwzięcia był Michał Drozdek, członek Rady Programowej IDMN.

W naszej pamięci

Otwierając seminarium gości powitał prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. Wydarzenie złożone było z trzech części: dwóch paneli z referatami oraz dyskusji. Zaproszonych na wstępie powitał także prezes Fundacji SPES i członek Rady Programowej IDMN, Michał Drozdek, który opowiedział o idei spotkania, a także dorobku Janusza Zabłockiego. W spotkaniu wzięło udział grono badaczy historii XX wieku oraz osób związanych ze wspominanym działaczem, takich jak Wojciech Hardt, ks. prał. Józef Maj, Andrzej Świtalski, Jan Ruman, dr Maciej Łętowski, prof. Jerzy Wratny, mec. Lesław Kula czy Krzysztof Widmański.

O wydarzeniu

Podczas dwóch pierwszych paneli prelegenci wygłosili referaty dotyczące różnych obszarów działalności i życia wspomnianej postaci. Swój referat na temat drogi ideowej i strategii politycznej Janusza Zabłockiego wygłosił prof. Jan Żaryn, natomiast prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN poprowadził pierwszy z paneli seminarium dotyczący formacji Janusza Zabłockiego. W trakcie wydarzenia zaprezentowano także książkę dr. Macieja Łętowskiego Narodziny demokracji 1987-1992. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja, w której główny głos oddano świadkom historii.

Idea seminarium

Spotkanie poświęcone zostało życiu, działalności i spuściźnie ważnej postaci w XX-wiecznej historii polski, dowódcy Szarych Szeregów w rejonie Grodziska, żołnierzowi AK oraz wieloletniemu działaczowi środowisk chrześcijańsko-społecznych w trudnym okresie PRL – Januszowi Zabłockiemu. Celem spotkania było przyjrzenie się istotnym wątkom z jego życia, przedstawienie oraz utrwalenie wspomnień świadków historii pamiętających Zabłockiego oraz współtworzących jego dziedzictwo, a także wspólna dyskusja. Planowane jest zebranie wypowiedzi, które padły podczas seminarium i zaprezentowanie ich w postaci książki wydanej z okazji 10. rocznicy śmieci Janusza Zabłockiego w kolejnym roku kalendarzowym.

Autor: Redakcja IDMN