Seminarium „Prof. Maciej Święcicki (1913-1971) – prawnik, wykładowca, wychowawca młodzieży, działacz” z udziałem przedstawicieli IDMN

28 lutego 2023 obrazek_wyróżniający

W poniedziałek, 27 lutego br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone życiu i działalności prof. Macieja Święcickiego. W wydarzeniu wziął udział m.in. zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński oraz autor biografii „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)”, wydanej przez IDMN i Wydawnictwo Neriton, Rafał Kowalczyk.

Wydarzenie rozpoczęło się od odsłonięcia portretu prof. Macieja Święcickiego w Galerii Honorowej Wykładowców SGH. Następnie miało miejsce uroczyste otwarcie seminarium przez rektora SGH, dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH. Odczytano wówczas także list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników wydarzenia.

Seminarium podzielone było na dwa panele. Pierwszy z nich poświęcony był postaci profesora w sferze publicznej. Podczas tej części obrad swoje referaty wygłosili m.in. prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, który skupił się na aktywności prof. Święcickiego na rzecz katolicyzmu oraz Rafał Kowalczyk, autor biografii poświęconej głównemu bohaterowi seminarium, który opowiedział o jego działalności publicznej. Drugi panel skupiał się na sferze duchowej oraz prywatnej i w znacznej mierze oparty był na wspomnieniach najbliższych i przyjaciół. 

– Pan Profesor Maciej Święcicki był człowiekiem, który z kardynałem Wyszyńskim miał świetne stosunki, natomiast dla mnie Profesor był nietypowym aktywistą dlatego, że celem jego aktywności w Klubie Inteligencji Katolickiej, co nie było wcale normą, było przede wszystkim formowanie religijne katolików świeckich. I to było zadanie, któremu się poświęcił – powiedział prof. Paweł Skibiński podczas seminarium,

– Jeżeli chodzi o formację religijną prof. Święcickiego, uważam, że jest to przykład postaci, która jest reprezentatywna jednocześnie dla środowiska inteligencji katolickiej przedwojennej – mowa tu o środowisku Iuventus Christiana – a po drugie jest przykładem człowieka, który zaangażował się w działalność społecznikowską, ewangelizatorską i religijną po wojnie. To znaczy obrał bardzo specyficzny, zdaje się, że nie tak popularny kierunek, funkcjonowania inteligenta–katolika w przestrzeni powojennej – powiedział Rafał Kowalczyk w swoim referacie.

Zwieńczeniem seminarium była dyskusja podsumowująca pomiędzy uczestnikami, a także świadectwa udzielane przez członków rodziny, byłych studentów i doktorantów prof. Macieja Święcickiego.

Autor: Redakcja IDMN