Spotkanie promocyjne książki Marceliny Koprowskiej „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”

21 września 2022 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 20 września br., w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego, odbyło się spotkanie promocyjne książki Marceliny Koprowskiej pt. „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”.

W wydarzeniu wzięła udział autorka książki, Marcelina Koprowska oraz jej recenzenci: prof. Krzysztof Kosiński z Instytutu Historii PAN oraz dr Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński.

Wypełniona luka w historiografii

– Autorka wypełnia pewną lukę w historiografii, poniekąd zawstydzając historyków starszych pokoleń, którzy pomimo, że od czasów powstania minęło już lat wiele, takiej książki nie napisali – powiedział w trakcie spotkania prof. Krzysztof Kosiński.

Publikacja stanowi pierwszy kompleksowy opis życia religijnego w trakcie walk powstańczych w Warszawie.

– Moim celem było to, by z jednej strony było to opracowanie naukowe, żeby wypełnić tę lukę w badaniach. Z drugiej strony, jeżeli będzie to opracowanie naukowe, które stoi na półce i nikt po to nie sięga, byłaby to oczywiście pozycja ważna i dobra, ale dla mnie ważne jest, by przeczytało to jak najwięcej osób – podkreślała autorka książki.

Nowatorska mapa
Do książki załączone zostały dwie mapy, ukazujące zasięg parafii warszawskich w 1944 r. oraz miejsca sprawowania mszy świętych podczas Powstania Warszawskiego.

– Właśnie mapa i ten wykaz, to jest coś od autorki, tego do tej pory nie było. Były tylko pojedyncze przykłady miejsc, gdzie odbywały się msze święte, natomiast autorka to wszystko zebrała w jedno, dzięki czemu mamy obraz strukturalny, możemy zobaczyć model życia religijnego – powiedział podczas spotkania dr Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Religijność w Powstaniu Warszawskim
Szeroko pojęta religijność była wszechobecna w trakcie Powstania Warszawskiego. Autorka książki pisze zarówno o religijności liturgicznej, jak i pozaliturgicznej, działalności duchownych, a także
o inicjatywach samych mieszkańców miasta. Marcelina Koprowska nie pomija także kwestii praktyk religijnych wiernych innych wyznań niż katolickie. Podkreśla, że życie religijne było trwałym elementem Powstania.

– Było obecne od pierwszych powstańczych strzałów i pierwszych rannych, do których spieszyły sanitariuszki i księża z ostatnią posługą, aż do opuszczenia miasta przez jego mieszkańców
po podpisaniu układu o zaprzestaniu działań wojennych, a nawet po nim – w trakcie tułaczki na wygnaniu – pisze Marcelina Koprowska w swojej książce.

Książka „Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego” ukazała się w ramach serii wydawniczej „Młodzi Historycy IDMN” nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton. Patronat medialny nad publikacją objęli: Muzeum Powstania Warszawskiego, Katolicka Agencja Informacyjna oraz Gość Niedzielny.

fot. Katarzyna Stefanowska/Muzeum Powstania Warszawskiego

Autor: Redakcja IDMN