Wsparcie dla organizacji pozarządowych pomagającym uchodźcom z Ukrainy

27 lutego 2022 obrazek_wyróżniający

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe angażujące się w pomoc uchodźcom z Ukrainy do udziału w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5, uruchomionym przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego wicepremiera prof. Piotra Glińskiego.

Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.

Grafika: gov.pl/web/pozytek/

Autor: Redakcja IDMN