Zmarł Ś. P. Zbigniew SIEMASZKO (1923 – 2021)

3 lutego 2021 obrazek_wyróżniający

Zbigniew Sebastian Siemaszko urodził się w 1923 roku w Lachowszczyźnie na Ziemi Wileńskiej w rodzinie o tradycjach ziemiańskich. Deportowany w 1940 roku przez sowietów do Kazachstanu, rok później na mocy układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Polskiej gen,. Władysława Andersa. Wraz z AP przemierzył Iran, Irak, Palestynę i Południową Afrykę. W 1944 r. dotarł do Wielkiej Brytanii gdzie pełnił służbę w Batalionie Łączności Sztabu Naczelnego Wodza. Uczestniczył w ośrodku szkoleniowym „cichociemnych” , gdzie został podchorążym.

               Wojenne losy sprawiły, że dopiero  w 1947 roku mógł zdać maturę w polskim gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Glasgow a następnie ukończył elektronikę w Polish University College i na Uniwersytecie Londyńskim. Przez blisko 35 lat, jako specjalista w dziedzinie elektroniki, pracował w brytyjskim przemyśle.

               Zbigniew Siemaszko był aktywnym uczestnikiem życia intelektualnego polskiej emigracji. Uczestniczył w spotkaniach i dyskusjach m.in. Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, pisał w prasie i czasopismach emigracyjnych m.in. w „Zeszytach Historycznych”. Jest autorem kilkunastu książek, w których uwidocznił się jego talent polemiczny m.in. poświęconych okupacji sowieckiej, generałowi Andersowi, Józefowi Mackiewiczowi, Powstaniu Warszawskiemu. Szczególne miejsce w dorobku naukowym Siemaszki zajmuje niewątpliwiepierwsza, i tak rzeczowa, monografia o Narodowych Siłach Zbrojnych wydana w Londynie w 1982 roku. Na tej książce wychowywało się całe pokolenie historyków i działaczy obozu narodowego, żyjące w PRL, oficjalnie edukowane przez poststalinowskie podręczniki. Dorobek piśmienniczy Zbigniewa Siemaszki doceniony został przez emigracyjne kręgi – został laureatem nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

               Zbigniew Siemaszko to znakomity pisarz, publicysta, historyk a przede wszystkim wybitny Polak. Miałem szczęście poznać pana Zbigniewa i przeprowadzić z nim niejedną rozmowę. Należał do pokolenia pięknych postaci, wewnętrznie wolnych, niezwykle kulturalnych, w sposób naturalny prezentujących całym sobą wielki dorobek cywilizacji łacińskiej. Wpisywał się w nią swoimi talentami, rozumem i wspaniałą wiedzą. Zmarł 2 lutego 2021 r.

Prof. Jan Żaryn

p.o. dyrektor IDMN im. Romana Dmowskiego i Ignacego

J. Paderewskiego

Autor: Redakcja IDMN