Znamy wyniki konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie!

16 grudnia 2022 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 15 grudnia br. Kapituła Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Członkowie Kapituły podkreślili bardzo wysoki i wyrównany merytorycznie poziom nadesłanych prac w trakcie tegorocznego naboru.

Kapituła na podstawie zapisów Regulaminu konkursu przyznali następujące nagrody:

Kategoria rozpraw doktorskich:

1. Nagroda w wysokości 14 000 zł – przyznano Panu Krzysztofowi Kierskiemu za pracę pt. „Relacje rządców diecezji warmińskiej z władzami komunistycznymi Polski w latach 1945–1989”

2. Nagroda w wysokości 9 000 zł – przyznano Pani Elżbiecie Wójcik za pracę pt. „Aparat bezpieczeństwa PRL wobec duchowieństwa katolickiego w diecezji lubelskiej w latach 1945-1989”

3. Nagroda ex aequo w wysokości 4 000 zł – przyznano Panu Mateuszowi Kofinowi za pracę pt. „Myśl polityczna Jana Mosdorfa (1904-1943)”i Panu Wojciechowi Balińskiemu za pracę pt. „Ksiądz Zygmunt Golian (1824-1885) na tle swojej epoki

Wyróżnienie w wysokości 1 000 zł – przyznano Pani Marcie Woźniak za pracę pt. „Świat wartości w krakowskiej prasie katolickiej – «Dzwon niedzielny» (1925-1939)”

Kategoria prac magisterskich:

1. Nagroda w wysokości 9 000 zł – przyznano Panu Tomaszowi Noconiowi za pracę pt. „Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876-1942)”

2. Nagroda w wysokości 6 000 zł – przyznano Panu Miłoszowi Chybie za pracę pt. „Polskie korporacje akademickie w Krakowie w latach 1923–1939 geneza, rozwój, idee polityczne, aktywność”

3. Nagroda w wysokości 2 000 zł – przyznano Panu Michałowi Puchalskiemu za pracę pt. „Sprawa Jana Kaima (1947-1949)”

Wyróżnienie w wysokości 1 000 zł – przyznano Panu Tomaszowi Kisielowi za pracę pt. „Prawo patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. I jego wykonanie przez Uniwersytet Jagielloński w okresie międzywojennym”

– Dziękuję wszystkim autorom prac, że zechcieli Państwo wziąć udział w konkursie oraz gratuluję laureatom! Miejcie Państwo świadomość, że Wasze prace oceniali wybitni specjaliści, surowi i sprawiedliwi zarazem – powiedział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Cel i zasady konkursu

Prace oceniane były pod kątem innowacyjności tematu, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny był również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Celem konkursu była promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych spośród tych, związanych z dziejami obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Przedsięwzięcie miało jednocześnie zachęcać młodych badaczy do podejmowania tematów związanych z historią tych nurtów.

– Już dziś zachęcam wszystkich młodych magistrantów i doktorantów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego jest tak bogate i wielonurtowe, że z pewnością znajdą Państwo w jego ramach swój temat pracy – podkreśla dyrektor Instytutu.

To już kolejna edycja dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Autor: Redakcja IDMN