Czy wiesz, że… – Eleonora Ziemięcka

6 lipca 2020

Czy wiesz, że pierwszą polską filozofką była Eleonora Ziemięcka?

Kobieta żyła w latach 1819-1869, reprezentowała myśl konserwatywną, katolicką i ultramontanizm. Myślicielka w bardzo młodym wieku rozpoczęła karierę publicystyczną – w 1830 r. publikowała w „Dzienniku dla Dzieci”, w kolejnych latach intensywnie ją prowadziła dalej. W 1841 r. napisała artykuł pt. Myśli o filozofii do „Biblioteki Warszawskiej”, który powszechnie uchodzi za pierwsze, polskie kobiece dzieło filozoficzne. Artykuł nie został odebrany dobrze przez filozofów polskich, zwłaszcza przez Bronisława Trentowskiego. Ziemięcka atakowała w swojej refleksji idealizm niemiecki, zwłaszcza heglizm za głoszenie tez panteistycznych i broniła światopoglądu katolickiego.

            Filozofka założyła pismo „Pielgrzym”, które wychodziło w latach 1842-1846. Uczoną również interesowały kwestie feministyczne, Ziemięcka głosiła hasła rozwoju intelektualnego i moralnego kobiet, a przez pewien czas inspirowała nawet Narcyzę Żmichowską. Sama pisała: „Nawet w rodzinie kobieta ginąć nie powinna, nawet wobec przywiązania do męża i narzeczonego nie powinna tracić swobody i godności istoty, która prawdziwie i rzeczywiście do Boga tylko należy”.

Autor: Redakcja IDMN