Komunikat Dyrektora oraz Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie o obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

12 lutego 2021

Dziesięć lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ustawę, której inicjatorami byli śp. Prezydent Lech Kaczyński i śp. Prezes Janusz Kurtyka, wprowadził do kalendarza świąt państwowych Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od tego czasu dzień ten zyskuje coraz istotniejszą rangę zarówno dzięki organom Państwa Polskiego, jak i przede wszystkim społecznemu zaangażowaniu oddolnych inicjatyw tysięcy patriotów, dla których bohaterowie drugiej konspiracji pozostają wyrazistym przykładem przywiązania do idei niepodległości Ojczyzny.

Zachęcamy do wzięcia udziału w lokalnych uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pomimo epidemii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, po raz kolejny okażmy swą wdzięczność tym, którzy „zachowali się jak trzeba”. W sposób szczególny pamiętajmy o dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, miejscu niezwykle silnie związanym z historią powojennego podziemia niepodległościowego, gdzie 70 lat temu 1 marca 1951 r. zamordowani zostali członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z ppłk. Łukaszem Cieplińskim ps. „Pług” na czele.

Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie,

Prof. dr hab. Jan Żaryn, Przewodniczący Rady Muzeum, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

Dr Wojciech Frazik, Wiceprzewodniączy Rady Muzeum, Oddział IPN w Krakowie,

Kajetan Rajski, Sekretarz Rady Muzeum, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”,

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego,

Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie,

Dr Kazimierz Krajewski, Oddział IPN w Warszawie,

Paweł Kurtyka, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki,

Dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie,

Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej,

Dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie,

Dr Wojciech Muszyński, Oddział IPN w Warszawie,

Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

Dr hab. Piotr Niwiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego,

Michał Wołłejko, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor: Redakcja IDMN