OŚWIADCZENIE IDMN dotyczące artykułu opublikowanego na portalu Konkret24 w dniu 8 czerwca 2021 r.

9 czerwca 2021

W odniesieniu do nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Jana Kunerta na portalu Konkret24, wyrażamy swój sprzeciw i oczekujemy usunięcia artykułu, którego treść wprowadza czytelników w błąd, a przede wszystkim wnioskodawców Funduszu Patriotycznego.

Obecnie trwa pierwszy etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Funduszu Patriotycznego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości zostaną ogłoszone do 25 czerwca br.

Przyczyną ukazania się opisywanej w artykule listy był błąd techniczny administratora systemu Wiktac i nie zawierał on prawidłowych danych. Błąd został zidentyfikowany i usunięty natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia jego wystąpienia.

Za pośrednictwem systemu Witkac nie podano informacji o zakończeniu procedury oceniania wniosków. Sugerując to, autor artykułu wprowadza czytelnika w błąd. Otrzymaliśmy sygnały, że wnioskodawcy odnieśli wrażenie o zakończonej procedurze oceniania.

Eksperci dokonujący oceny merytorycznej wniosków nie mają obowiązku na tym etapie weryfikacji kwot, o które wnioskowały zainteresowane podmioty. Kwoty widniejące w systemie są więc kwotami, o jakie ubiegają się wnioskodawcy, nie zaś tymi, które zostaną im przyznane.

Podane w treści artykułu liczby nie są zgodne z prawdą, ponieważ liczba złożonych wniosków wynosi 2057, a nie jak twierdzi autor tekstu 1373. Liczba wniosków, które nie zostały jeszcze  rozpatrzone to 340, a nie jak podano w artykule – 10. Są to dane na 8 czerwca br. z godz. 14.00, więc w chwili pisania artykułu liczba ta była jeszcze większa.

Podana w artykule punktacja jest nieprawdziwa, ponieważ suma przyznanych punktów na tym etapie nie może przekraczać 200 – każdy z dwóch ekspertów oceniających wniosek może maksymalnie przyznać 100 punktów. Nie jest to możliwe również w przypadku, gdy konieczna jest ocena trzeciego eksperta ze względu na rozbieżność dwóch pierwszych ocen. Zgodnie z par. 10 pkt. 12 Regulaminu, po dokonanej ocenie taki wniosek jest umieszczany na liście rankingowej na podstawie sumy punktów dwóch najbliższych ocen lub, jeśli jest to niemożliwe, oceny trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.

Dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jest prof. Jan Żaryn, a nie jak podano w artykule Stanisław Żaryn, który jest rzecznikiem prasowym Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych i nie posiada tytułu profesorskiego.

Ponadto zwracamy uwagę, że system zapewniający komunikację elektroniczną pomiędzy wnioskodawcami a Instytutem nosi nazwę „Witkac”, a nie jak wskazano w artykule „Vitkac”.

Autor: Redakcja IDMN