Powstaje nowa instytucja kultury – Instytut Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

19 lutego 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Instytut ma przybliżać opinii publicznej cały nurt narodowy i chrześcijański, który stał się fundamentem odrodzenia Rzeczpospolitej w 1918 r. Dyrektorem placówki został prof. Jan Żaryn.

Działalność wydawnicza, badawcza, organizowanie wystaw, konferencji, a także realizacja programów edukacyjnych. W ten sposób Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego będzie przybliżał opinii społecznej bardzo mocno zakorzenioną w naszej historii myśl konserwatywną i narodową.

– To jest ten fragment polskiego dziedzictwa politycznego, intelektualnego, społecznego, które w naszym rozumieniu wymaga opieki państwa polskiego – podkreśla wicepremier prof. Piotr Gliński.

Instytut będzie badał historię Ruchu Narodowego, upamiętniał działaczy tego Ruchu, którzy przez dziesięciolecia kształtowali postawy Polaków.

To potężny dorobek intelektualny i społeczny – mówi dyrektor placówki prof. Jan Żaryn.

– To jest ten dorobek, który wiążemy z obozem narodowym i szeroko pojętym obozem katolicyzmu społecznego – wskazuje.

W okresie PRL, a także w III RP Ruch Narodowy był często przedstawiany jako ruch skrajny, faszyzujący czy antysemicki. I właśnie między innymi te stereotypy ma obalać Instytut.

– Potrzebujemy płaszczyzny debaty, uczciwej debaty opartej o argumenty racjonalne, argumenty naukowe w wielu różnych obszarach i także w obszarze dziedzictwa narodowego, myśli narodowej – akcentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Ministerstwo kultury od 2015 roku powołało ponad 30 różnych instytucji kultury. Zajmują się one ważnymi obszarami naszego dziedzictwa narodowego, które to przez lata były marginalizowane. Resort kultury między innymi współtworzy Muzeum Pamięć i Tożsamość im św. Jana Pawła II w Toruniu.

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/powstaje-nowa-instytucja-kultury-instytut-dziedzictwa-mysli-narodowej-im-romana-dmowskiego-i-ignacego-jana-paderewskiego/

Autor: Redakcja IDMN