W pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Augusta Morawskiego

23 grudnia 2020

Szanowni Czytelnicy,

Miałem to szczęście, że w swym życiu poznałem wybitnych ludzi, wybitnych Polaków, polskich patriotów, których poglądy i postawa stały się także dla mnie ważnym drogowskazem i wyzwaniem.

Do tego grona zaliczam ś.p. Stanisława A. Morawskiego, wybitnego działacza chrześcijańsko-demokratycznego, intelektualistę i długoletniego prezesa Fundacji Mgr Umiastowskiej, wspaniałego człowieka i przyjaciela. Każdy kontakt z nim, a mieliśmy ich wraz z Małgosią, moją żoną, bardzo dużo, to była radość i przygoda; było wiele takich okazji, by porozmawiać, ale i pożartować.  Bo Staś był niezwykle czynny i oddany Polsce i Polakom, wspierał i mnie w moich badaniach naukowych od lat 90-tych XX wieku. Ale był też skromnym człowiekiem, jakby nie wiedzącym, że tylu ludzi zawdzięcza mu tak wiele.

Ten nr „Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska” został przygotowany w dużej mierze przez panią Ewę Prządkę, a znajdujące się w nim wspomnienia o Stanisławie, niech świadczą także o tym pokoleniu, pamiętającym Polskę Odrodzoną, przeżywającym życie w imię wartości: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. 

prof. Jan Żaryn, dyr. IDMN

[dflip id=”3765″ ][/dflip]

Autor: Redakcja IDMN