1 maja – 122 lata temu urodził się Władysław Goral

1 maja 2020

Władysław Goral (zm. 1945) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy lubelski, błogosławiony Kościoła katolickiego. Działacz towarzystw naukowych i organizacji społecznych, jako duszpasterz i wychowawca funkcjonował w środowiskach robotniczych.

Założyciel szeregu organizacji chrześcijańsko-społecznych takich jak np. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności czy Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy.

17 listopada 1939 r. został aresztowany przez Gestapo wraz z innymi pracownikami kurii lubelskiej w ramach niemieckiej akcji eliminacji polskiej inteligencji (tzw. Sonderaktion Lublin). Ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie został zamordowany najprawdopodobniej w lutym 1945 r.

Autor: Redakcja IDMN