11 października – 141 lat temu urodził się Wacław Wojewódzki

11 października 2020

Inżynier, działacz Ligi Narodowej i Narodowej Partii Robotniczej-Lewicy, wiceprezydent Łodzi.

Z wykształcenia był inżynierem-technologiem. W 1904 roku należał do Ligi Narodowej (LN) oraz łódzkich struktur (powołanego przez LN) Narodowego Związku Robotniczego (NZR), a po 1920 r. (utworzonej z NZR) Narodowej Partii Robotniczej. Od 1927 r. po rozłamie w jej łonie stał na czele NPR-Lewicy wspierającej sanacyjny BBWR, a od 1933 r. (jako Narodowe Stronnictwo Pracy) będącej jego częścią.

Udzielał się społecznie. Był działaczem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Palaczy i Maszynistów Fabrycznych i Stowarzyszenia Zawodowego Robotników Przemysłu Włóknistego „Jedność” i Towarzystwa Oświaty Narodowej. Organizował łódzkie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokoła”.

W okresie międzywojennej był jedną z najbardziej znanych postaci życia społeczno-politycznego w Łodzi. Przez wiele lat sprawował funkcję radnego, jak również wiceprezydenta (1919-1921, 1923-1927) i komisarza rządowego (1933-1935) oraz dyrektora miejskiego Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów w Łodzi (1935-1939). Inicjował budowę dróg i wodociągów (z realizacją było gorzej: do 1938 r. ukończono zaledwie drugi odwiert, sieć wodociągowa miała zostać oddana do użytku w końcu 1940 r.). Współorganizował łódzką grupę Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.

W listopadzie 1939 został aresztowany w ramach akcji gestapo przeciwko łódzkiej inteligencji (Intelligenzaktion Litzmannstadt) i osadzony w więzieniu przy ul. Sterlinga 16. Prawdopodobnie w końcu grudnia 1939 lub na początku stycznia 1940 r. został zamordowany w jednej z wielu egzekucji łódzkiej inteligencji w lasach lućmierskich. Symboliczny grób znajduje się na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi (kw. 40)

Autor: Redakcja IDMN