111. rocznica urodzin Hanny Malewskiej

21 czerwca 2022

111 lat temu, 21 czerwca 1911 r., urodziła się Hanna Malewska, pisarka, autorka powieści historycznych, weteranka AK i uczestniczka powstania warszawskiego.

Była córką Bronisława i Jadwigi z domu Ciświckiej. W latach 1921–1929 uczyła się w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W październiku 1929 rozpoczęła studia polonistyczne i historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ze studiów polonistycznych zrezygnowała po roku nauki, natomiast studia historyczne ukończyła w 1933 pisząc u Aleksandra Kossowskiego pracę magisterską Pamiętniki Kardynała de Retz jako źródło historyczne.

Jeszcze na studiach rozpoczęła działalność pisarską. W 1937 wydała książkę Żelazna Korona, której bohaterem jest cesarz Karol V. W sierpniu 1939 ukończyła kolejną powieść Kamienie wołać będą, której akcja osnuta jest wokół budowy katedry w Beauvais w XIII w. Jej druk uniemożliwił wybuch II wojny światowej (ostatecznie wydano ją w 1946 r.)
W trakcie wojny należała do ZWZ, a następnie do Armii Krajowej. Służyła w Wydziale Łączności Konspiracyjnej Komendy Głównej AK, kierując w nim Biurem Szyfrów Zagranicznych. Brała udział w powstaniu warszawskim; w AK dosłużyła się stopnia kapitana.

Po wojnie mieszkała w Krakowie. Od 1945 r. była związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, a od 1946 z miesięcznikiem „Znak”. W 1954 r. opublikowała swą najsłynniejszą powieść: Przemija postać świata, której akcja toczy się w upadającym i zalewanym przez barbarzyńców Cesarstwie Rzymskim w VI w. W latach 1960-1973 była redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”.

Po przejściu na emeryturę wycofała się z działalności publicznej i publicystycznej. Była sygnatariuszką listu osób protestujących przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (tzw. List 59). W 1978 roku podpisała deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. 23 sierpnia 1980 roku dołączyła do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami.

Zmarła w Krakowie 27 marca 1983 r.

Autor: Redakcja IDMN