14 lipca – 65 lat temu zmarła Halina Stęślicka (1897-1956)

14 lipca 2021

Działaczka chadecka, członkini Narodowej Organizacji Kobiet i Związku Towarzystw Polek. Dziennikarka i działaczka plebiscytowa na Górnym Śląsku. Najmłodsza posłanka na Sejm I kadencji.

Była córką osiadłego w Siemianowicach Śląskich lekarza, zasłużonego działacza społecznego i członka Ligi Narodowej. Uczęszczała do szkół w Katowicach i Krakowie, gdzie w 1916 r. zdała maturę w Gimnazjum Urszulanek. W roku następnym rozpoczęła studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu, z których szybko została usunięta za aktywność w tajnej grupie narodowej i przeniosła się na Uniwersytet Jagielloński. Tej uczelni też nie ukończyła, angażując się w rozmaitych organizacjach polskich na Górnym Śląsku.

Prowadziła szkółkę polską, uczyła śpiewu, została działaczką Narodowej Organizacji Kobiet, a od lutego 1920 r. kierowniczką Sekcji Związku Towarzystwa Polek przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym z siedzibą w Bytomiu. Koordynowała przygotowania do plebiscytu w około 450 kołach ZTP (ponad 20 sama założyła), prowadziła kursy, organizowała zebrania i wiece agitacyjne pod hasłem „Bóg, Rodzina i Ojczyzna”. W Zarządzie Głównym ZTP współpracowała blisko z żoną Wojciecha Korfantego, Elżbietą.

Zadebiutowała również jako zdolna dziennikarka kierując redakcją pisma „Głos Kobiet”, a po plebiscycie pracując w „Sztandarze Polskim” wydawanym najpierw w Gliwicach, a od 1922 r. w Rybniku. Podczas III Powstania Śląskiego zajmowała szkoleniem sanitariuszek.

W latach 1922-1927 piastowała urząd posła RP reprezentując Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy. Była wówczas najmłodszą osobą sprawującą mandat i jedyną, która nie składała przysięgi na pierwszym posiedzeniu, lecz musiała poczekać do ukończenia 25 roku życia. Pracowała w komisji opieki społecznej i komisji zdrowia. Była sekretarzem podkomisji konstytucyjnej do spraw autonomii Śląska. Upominała się o prawa kobiet i o opiekę medyczną dla matek i dzieci. Działała na rzecz tworzenia w województwie śląskim ogródków działkowych oraz rozwoju pracy chałupniczej.

W 1925 r. została członkinią zarządu Chrześcijańskiej Demokracji. Po zamachu majowym angażowała się w protesty i opowiadała za rozwiązaniem Sejmu. Wobec sytuacji w kraju, w 1927 r., wraz z mężem Michałem Kwiatkowskim (także posłem PSChD) opuściła Polskę. Małżeństwo osiadło we Francji, gdzie zajęło się wydawaniem pisma “Narodowiec”, do którego Halina redagowała dodatek pt. “Gazetka dla Kobiet”. Po zajęciu Francji przez Hitlera, Kwiatkowscy wyjechali do Anglii.

Zmarła w Londynie i tam została pochowana.

Autor: Redakcja IDMN