14 października – 117 lat temu urodził się Klemens Bronk

14 października 2020

Działacz Stronnictwa Narodowego, współzałożyciel „Gryfa Kaszubskiego”.

Urodził się koło Kartuz. Przed wojną był przewodniczącym lokalnych struktur Stronnictwa Narodowego. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W wigilię t.r. znalazł się w Czarlinie wśród pięciu kaszubskich patriotów (związanych głównie z SN), którzy z inicjatywy porucznika Józefa Dambka – założyli Tajną Organizację Wojskową „Gryf Kaszubski”. W statucie przyjęto program aktywnej walki zbrojnej i propagandowej z okupantem niemieckim „w celu wyzwolenia Ojczyzny i obrony Kościoła Świętego”. Gdy w 1941 r. prezesurę organizacji powierzono charyzmatycznemu księdzu ppłk. Józefowi Wryczowi, dołączyło do niej wiele mniejszych grup konspiracyjnych, a liczebność wzrosła do około 20 tys. żołnierzy i osób wspierających. Ze względu na powiększony teren ich działania w lipcu nastąpiła zmiana nazwy na TOW „Gryf Pomorski”.

W 1944 r. Bronk cudem uniknął śmierci z rąk polskojęzycznej grupy gestapo Jana Kaszubowskiego (później oficera NKWD i UB), która tropiła i skrytobójczo mordowała założycieli i dowódców pomorskiej konspiracji. Aresztowany przez Niemców, po wielu dniach brutalnych przesłuchań w Kartuzach i Gdańsku, został osadzony w KL Stutthof jako więzień polityczny. Przetrwał obóz i jego ewakuację (tj. marsz śmierci w styczniu 1945 r.).

Po wojnie przekazywał świadectwo o bohaterskiej walce żołnierzy „Gryfa”. Mieszkał w Stężycy koło Kościerzyny, gdzie założył rodzinę i gdzie został pochowany.

Autor: Redakcja IDMN