15 marca – 76 lat temu zmarł Erazm Semkowicz (1872-1945)

15 marca 2021

Prawnik we Lwowie i Stryju, działacz społeczny, polityk endecki, senator I kadencji.

Urodził się we Lwowie, maturę zdawał w Tarnopolu, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim (1891-1895). Po zakończeniu nauki przez 25 lat pełnił urząd sędziego powiatowego. Od 1907 r. zasiadał we władzach Krajowego Związku Sędziów. Był działaczem towarzystw społecznych, oświatowych i narodowych.

W 1921 r. przeprowadził się do Stryja, gdzie otworzył kancelarię adwokacką a następnie został sędzią okręgowym. Działał w ognisku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i przewodniczył Narodowej Demokracji (ZL-N), skupiającej znaczną część miejscowej inteligencji. 6 listopada 1924 r., w związku z rezygnacją Zygmunta Lewakowskiego, objął mandat senatora I kadencji z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej.

W czasie II wojny światowej, od połowy 1941 r., pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej w Stryju. W styczniu 1945 r. został stamtąd repatriowany i zamieszkał w Sanoku, gdzie zmarł dwa miesiące później. Spoczywa na miejscowym cmentarzu przy ul. Matejki.

Autor: Redakcja IDMN