151. rocznica urodzin Maurycego Zamoyskiego

30 lipca 2022

151 lat temu, 30 lipca 1871 r., urodził się Maurycy Zamoyski, polityk, dyplomata, wiceprezes Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.

Maurycy Zamoyski urodził się w Warszawie, był synem Tomasza Franciszka Zamoyskiego i Marii Anny Natalii z Potockich. Od 1905 r. należał do Ligi Narodowej, działał także w Towarzystwie Tajnego Nauczania w Warszawie. W trakcie I wojny światowej należał do Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Od 1917 r. działał w Komitecie Narodowym Polskim w Paryżu, którego został wiceprezesem.

Po wojnie był członkiem polskiej delegacji na konferencji wersalskiej. Po podpisaniu traktatu wersalskiego, do 1924 r. pełnił funkcję posła RP we Francji. W grudniu 1922 r. był kandydatem prawicy na urząd prezydenta RP. Pomimo początkowej przewagi, wybory ostatecznie wygrał Gabriel Narutowicz uzyskując w Zgromadzeniu Narodowym 289 głosów, na 227 oddanych na Zamoyskiego. W 1924 r., przez kilka miesięcy, pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Władysława Grabskiego.

Zmarł 5 maja 1939 r. w Klemensowie.

Autor: Redakcja IDMN