16 kwietnia – 108 lat temu urodził się Witold Kiedrowski

16 kwietnia 2020

Witold Kiedrowski – duchowny katolicki, działacz polonijny i kombatancki we Francji, generał brygady Wojska Polskiego.

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r., w grudniu tego samego roku aresztowany w Kutnie przez Gestapo jako wyjątkowo niebezpieczny, przeznaczony do natychmiastowego wywiezienia do obozu. Po ucieczce przedostał się do Warszawy i wstąpił w szeregi Armii Krajowej gdzie działał w Biurze Informacji Prasowej przy Delegaturze Rządu na Kraj, prowadząc nasłuch audycji radiowych.

Więziony w obozach koncentracyjnych w tym m.in. w Majdanku, Birkenau, Buchenwaldzie i Dachau. Po wojnie osiadł na emigracji we Francji, gdzie działał w polskich organizacjach niepodległościowych i katolickich.

Autor: Redakcja IDMN