17 grudnia – 115 lat temu odbył się I Ogólny Zjazd Włościan Królestwa Polskiego

17 grudnia 2020

W niedzielę 17 grudnia 1905 r. środowiska endeckie zorganizowały w Warszawie wielki zjazd przedstawicieli włościan Królestwa Polskiego. Obradom przewodniczył Roman Dmowski.

W sali Filharmonii ozdobionej sztandarami narodowymi z Matką Boską i Orłem Białym, i popiersiem wieszcza Adama Mickiewicza i portretem naczelnika Kościuszki zgromadziło się ponad 1500 delegatów chłopskich ze wszystkich bez wyjątku okolic Królestwa.

Wielkie zgromadzenie, poprzedzone zjazdami powiatowymi, uchwaliło postulat zwołania autonomicznego polskiego sejmu, spolszczenia sądów, szkół i całej administracji. Delegaci silnie manifestowali przywiązanie chłopów do Polski, do tradycji narodowej i katolicyzmu. Apelowali o zgodę narodową i sprzeciwianie się strajkom i anarchii (szerzonej wówczas przez PPS i inne ugrupowania lewicowe). Podjęte uchwały o dążeniu do niepodległego państwa były świadectwem obywatelskiego uświadomienia włościan, w czym Dmowski miał niemały udział, m.in. przez swoje artykuły prasowe, jak słynny cykl pt. „Gawędy sąsiedzkie” publikowany w nielegalnym czasopiśmie „Polak”.

Bezpośrednio po obradach odbył się obiad w Resursie Obywatelskiej, ufundowany dla gości przez obywateli Warszawy.

Autor: Redakcja IDMN