18 grudnia – 170 lat temu urodziła się Melania Parczewska (1850-1920)

18 grudnia 2020

Pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodowa.

Była córką ziemianina. Życie związała z Kaliszem, gdzie w latach 1874-1881 razem z matką, nauczycielką i tłumaczką literatury czeskiej, zorganizowała i prowadziła Pracownię Rzemieślniczą dla Kobiet, działała w miejscowym Towarzystwie Dobroczynności i Towarzystwie Muzycznym. Od 1895 r. prowadziła wśród robotników, rzemieślników i młodzieży gimnazjalnej konspiracyjną działalność kulturalno-oświatową oraz kształcenie elementarne dzieci i kursy dla analfabetów.

Podczas rewolucji 1905 roku wraz z bratem Alfonsem kierowała kaliskim oddziałem Narodowej Demokracji. W tym samym roku została przewodniczącą Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich, które powstało z jej inicjatywy. Od 1906 była również członkinią zarządu kaliskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.

Publikowała wiersze, nowele, przekłady poezji i artykuły poświęcone polskości Śląska i Pomorza, m.in. w założonym przez brata tygodniku „Nowiny Szląskie”. W 1919 r. działała w Sekcji Plebiscytowej Śląskiej. Wspomagała również odrodzenie narodowe Serbołużyczan.

Po zburzeniu miasta w 1914 r. wyjechała do Warszawy, gdzie prowadziła biuro opiekuńcze Towarzystwa Wzajemnej Pomocy byłych Wychowańców Szkół Kaliskich i uczestniczyła w pracach Komitetu Kaliskiego przy Centralnym Komitecie Obywatelskim.

Zmarła 19 sierpnia 1920 r. Została pochowana w Kaliszu na cmentarzu komunalnym.

Autor: Redakcja IDMN